Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Marzec 1996

Tytuł profesora otrzymali:

prof. dr hab. Karol Baron z WMFCh prof. dr hab. Zbigniew Ujma z WMFCh

Stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ otrzymał:

prof. dr hab. Bogdan Łomińskii z WNS

Stopień doktora habilitowanego uzyskał:

dr hab. Janusz Czerny z WNS

Stopień doktora uzyskali:

dr Mirosław Wójcik - WPiPs
dr Małgorzata Nita - WNoZ
dr Maria A. Rzepka - WNS
dr Bernard Grzonka - WNS
dr Zbigniew Hojka - WNS