Stopnie i tytuły naukowe - Luty 1999

Tytuł naukowy profesora otrzymali:


Prof. dr hab. Jan Iluk WFil.
Prof. dr hab. Wojciech Kalaga WFil.
Prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski WNoZ
Prof. Krystyna Filipowska WP-A

Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego uzyskali:


Prof. dr hab. Wacław Zuberek WNoZ
Prof. dr hab. Lech W. Zacher WRiTV

Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ uzyskali:


Prof. dr hab. Antoni Kocot WMFCh
Prof. dr hab. Janusz Czerny WNS
Prof. dr hab. Wojciech Kaute WNS

Stopnie naukowe doktora uzyskali:


Dr Marek Zieliński WPiA
Dr Anna Kochnowska WNS
Dr Beata Gruszka WNoZ
Dr Alina Urbisz WBiOŚ
Dr Izabela Radecka WBiOŚ

 

Kwalifikację I stopnia sztuki plastyka uzyskał:


Adam Molenda WP-A