KLUB MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH

Klub Młodych Przedsiębiorczych, działający przy I L. O. im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach był organizatorem spotkania przedstawiciela "GU" (a więc i UŚ) z uczniami tarnogórskich szkół średnich, potencjalnymi studentami wyższych uczelni śląskich. 11 grudnia, w piątkowe popołudnie, odbyło się to pierwsze spotkanie z planowanego cyklu tego typu spotkań, u podłoża których leży ogromne zapotrzebowanie na rzetelne informacje o szkołach wyższych naszego regionu, zarówno państwowych, jak i prywatnych, a cieszących się największą popularnością wśród absolwentów tarnogórskich liceów i techników.

Tymczasem działający przy L. O. im. Sempołowskiej Klub Młodych Przedsiębiorczych za swoje główne cele przyjmuje przede wszystkim pomoc oraz branie czynnego udziału w pracy z młodzieżą, która uczestniczy, bądź uczestniczyła w programie Fundacji Polskie Młodzieżowe Mini-Przedsiębiorstwa. Wspomniana fundacja jest z kolei realizatorem przeniesionej na grunt polski edukacyjnego programu "Young Enterpriose", który od wielu lat odnosi sukcesy w Europie Zachodniej. Jego podstawową zasadą jest "Learning by doing", czyli uczenie się poprzez działanie. Tym sposobem w Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji, Danii i wielu innych krajach powstają tysiące młodzieżowych Mini-Przedsiębiorstw tworzonych przez uczniów szkół ponad podstawowych wszelkiego typu a mających charakter fikcyjnej spółki akcyjnej. Jedno z nich działa właśnie w Tarnowskich Górach.