STYPENDIUM DLA EKOLOGA

Polish Energy Partners S. A. postanowiło ufundować stypendium młodemu naukowcowi, zaangażowanemu w badania dotyczące ekologicznych sposobów produkowania energii.

Takie stypendium firma przyznaje co roku. Warunkiem otrzymania jest przedstawienie projektu programu studiów związanych z energetyką, za szczególnym uwzględnieniem zalet ekonomicznych, ekologicznych i technologicznych produkcji energii w układzie skojarzonym oraz jej miejsca w systemach energetycznych krajów Unii Europejskiej.

Polish Energy Partners S. A. to spółka założona w 1997 roku przez trzy amerykańskie fundusze inwestycyjne i polską grupę menedżerską. Działalność rozpoczęła z kapitałem 15 mln USD. Jest pierwszym w Polsce prywatnym producentem energii elektrycznej i cieplnej. Sprzedaje energię wytworzoną we własnych obiektach oraz oferuje szereg różnorodnych usług na rynku energetycznym. Dla PEP wiodącą technologią jest produkcja energii w układzie skojarzonym, czyli produkcja w jednym cyklu ciepła i prądu głównie z paliwa gazowego. Pozwala to obniżyć koszty wytwarzania energii, a także w bardzo dużym stopniu ograniczyć emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

Obecnie Polish Energy Partners jest zaangażowana w budowę dwóch elektrociepłowni: we Wrocławiu i w Bolesławcu. W przyszłym roku PEP planuje budowę pięciu, sześciu następnych obiektów tego typu.

Telefony kontaktowe: (0-22) 636 05 25, (0-22) 636 08 93

Również studentów UŚ zachęcamy do ewentualnych starań o stypendium.