PROPOZYCJA KONFERENCJI NAUKOWEJ "HAŁDA"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa serdecznie, już po raz czwarty, do dyskusji o Śląsku. Tegoroczna konferencja, której postanowiliśmy nadać tytuł Hałda, odbędzie się w dniach 5 i 6 maja 1999 roku w Katowicach, w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Plac Sejmu Śląskiego 1).

Konferencja ta będzie kontynuacją, a także planowanym zakończeniem cyklu poprzednich konferencji: Śląsk inaczej (25. 04. 1996), Familok (15-16. 05. 1997 i Nowy Śląsk (6- 7. 05. 1998). Materiały z dwóch pierwszych konferencji zostały opublikowane w książkach "Śląsk inaczej" i "Familok", promocja publikacji "Nowy Śląsk" planowana jest na luty 1999 roku.

Zgodnie z tradycją naszych spotkań, tytuł konferencji pragniemy potraktować jedynie jako hasło wywoławcze, bynajmniej nie zawężające tematyki poszczególnych referatów.

Tradycyjnie, pomimo z założenia głównie filologicznego charakteru konferencji, gorąco zapraszamy do wystąpień dotyczących, oprócz literatury, także zagadnień związanych z kulturą, sztuką, etnografią, socjolingwistyką, jak i wszelkimi innymi spojrzeniami na Śląsk i jego mieszkańców.

Zapraszamy do kolejnej dyskusji o stereotypach i rzeczywistości. Bardzo przychylny odbiór i przebieg poprzednich konferencji sprawiły, że ufamy, iż podczas tegorocznego spotkania ponownie możemy oczekiwać owocnej i inspirującej dyskusji.

Tomasz Głogowski,
Michał Sporoń

Zgłoszenia - tytuł referatu i jego krótki zarys,
prosimy przesyłać do końca marca 1999 roku na adres:
Samorząd Studencki
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Plac Sejmu Śląskiego 1
40 032 Katowice
tel. : (032) 255 12 60 w. 503
lub
Tomasz Głogowski
Ul. Sienkiewicza 40
42 600 Tarnowskie Góry
tel. : (032) 285 17 93