Z Senatu - Luty 2000

Kolejne posiedzenie Senatu UŚ odbyło się 7 grudnia 1999 r.

Porządek posiedzenia obejmował m. in. sprawy kadrowe:
- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Elżbiety Gondek,
- wniosek Wydziału Mat. Fiz. Chem. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UŚ Zofii Drzazgi.
Oba wnioski uzyskały akceptację Senatu.
Podjęto także uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych, zaocznych i wieczorowych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku 2000/2001 zreferowaną przez Prorektora ds. Kształcenia prof. dr hab. Zofię Ratajczak. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszym dodatku.

Powołano także dwuletnie studia uzupełniające magisterskie: zarządzanie i marketing na studiach dziennych i zaocznych w Szkole Zarządzania UŚ. Utworzono również nową specjalizację na kierunku pedagogika - pedagogika zdrowia na studiach dziennych i zaocznych..

Przyjęto dokument "Zasady polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2000".

Na zakończenie obrad przedstawiono stanowisko Komisji ds. zbadania właściwego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych - ref. Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Kazimierz Marszał oraz Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Do sprawy senatorowie powrócili na następnym posiedzeniu.

Autorzy: Dariusz Rott