DR FLORIAN DONOCIK

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

DR FLORIAN DONOCIK

Każdy człowiek nie jest tylko samym sobą. Jest także niepowtarzalnym, całkiem szczególnym i w każdym wypadku ważnym i godnym uwagi punktem, w którym krzyżują się zjawiska świata. Zachodzą one tylko jeden raz w ten sposób. Nigdy więcej. Dlatego historia życia każdego człowieka jest tak ważna, wieczna i boska. Dlatego też każdy z nas tak długo jak żyje, wypełnia wolę przyrody, każdy jest cudowny i godny uwagi. Prawdziwe powołanie każdego polega tylko na jednym: odnalezieniu siebie samego (Herman Hesse).

Dr Florian Donocik odszedł od nas w trakcie intensywnej pracy nad nową książką poświęconą niemieckiej filozofii kultury. Niestety przeciążony intensywnym wysiłkiem organizm nie wytrzymał. Dr Florian Donocik urodził się w 1931 roku w Drogomyślu. W 1946 ukończył szkołę powszechną tamże. Od 1946 roku do 1947 uczęszczał do Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Bielsku. Od 1947 roku do 1952 pobierał nauki w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Bielsku. Od 1952 roku do 1957 studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tymże samym roku obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Morawskiego pt. : "O upodobaniach estetycznych w zakresie dzieł malarstwa". W końcu 1963 roku do 1968 wykładał historię filozofii na Katedrze Filozofii Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Od 1968 roku był zatrudniony w Katedrze Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. W 1970 roku obronił rozprawę doktorską pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Pachońskiego pt. :"Determinanty i mechanizm zmian kultury" na tymże wydziale. W latach od 1958 do 1970 wykładał również filozofię na Wydziale Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Od 1975-1976 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Teorii Rozwoju Społecznego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1980 do 1982 pełnił funkcję prodziekana do spraw studenckich na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Od 1983 do 1997 roku był zatrudniony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Filozofii.

Brał czynny udział w życiu społecznym i naukowym. Uczestniczył w wielu konferencjach i imprezach Instytutu i Wydziału. W ostatnich latach życia specjalizował się w dziedzinach filozofii kultury i filozofii sztuki, które wykładał dla studentów wyższych lat studiów filozoficznych Uniwersytetu Śląskiego.

Był autorem m. in. prac: "Przyrodnicze i społeczne determinanty kultury" - wydanej przez Wydawnictwo Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego w 1978 roku. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień socjologiczno-kulturowych, estetycznych, historii niemieckiego oświecenia. Znalazło to swój wyraz w wielu publikacjach. Był bowiem autorem i współautorem czterech skryptów z filozofii, socjologii i socjologii sztuki, a także ponad 20 prac naukowych w postaci ważnych artykułów. Był wybitnym znawcą niemieckiej filozofii kultury różnych okresów.

Przyjaźnił się z wieloma osobami w Instytucie i na Wydziale Nauk Społecznych. Uhonorowano Go wieloma nagrodami uczelnianymi i resortowymi. W ich uzasadnieniach podkreślano przede wszystkim, iż był cenionym specjalistą. Uznawano Jego autorytet w uprawianej dziedzinie i wkład w jej rozwój.

Dla swoich przyjaciół i kolegów był partnerem chętnym do współpracy, nie stroniącym od dyskusji nad wieloma interesującymi Go zagadnieniami. Był doświadczonym dydaktykiem i uczynnym kolegą. Niestety nie dane było Mu dokończyć badań nad wieloma interesującymi Go problemami.

Dr Florian Donocik odszedł od nas jako człowiek wybitny i prawy, wielce zasłużony dla nauki polskiej, niezastąpiony Kolega i Przyjaciel.

Zachowamy Go i Jego dzieło w naszej pamięci. Będziemy starać się je kontynuować, tak jakby był On wśród nas.

Cześć Jego pamięci!

Tadeusz Sośniak