Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Luty 2000

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. Marian Kisiel WFil.
dr hab. Grażyna Szpor WT

Stopień naukowy doktora uzyskali:
dr Ryszard Kulik WPiPs
dr Beata Ecler WPiPs
dr Małgorzata Chraścina WBiOŚ
dr Mariola Jabłońska WNoZ
dr Zbigniew Małolepszy WNoZ
dr Tomasz Sapota WFil.
dr Małgorzata Krakowiak WFil.
dr Maciej Kołaski WMFCh
dr Jadwiga Gazda WP-A