PROFESOR KAZIMIERZ KOZŁOWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze dnia
31 stycznia 2000 roku

zmarł w wieku 68 lat

Profesor Kazimierz Kozłowski

geolog, petrograf, współorganizator i wieloletni dziekan oraz prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Prezes Górnoślaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Przedstawiciel Polski w Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej, członek Komitetu Nauk Geologicznmych PAN, Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu w latach 1983-1991, oddznaczony Krzyżami: Kawalerski i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Zasłużony Nauczyciel RP.

W zmarłym tracimy wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcę licznych rzesz geologów, promotora młodej kadry naukowej i przyjaciel.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i współpracownicy