GENOLOGIA DZISIAJ

W dniach od 17 do 22 września 1999 w cieszyńskim Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego odbyła się CCIC Międzynarodowa Konferencja Teoretycznoliteracka "Genologia dzisiaj". Organizatorami tej imprezy był Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a merytoryczny patronat z ramienia obu ośrodków sprawowali profesorowie Ireneusz Opacki i Włodzimierz Bolecki. W ciągu kilku wrześniowych dni Cieszyn mógł gościć znakomitości współczesnej humanistyki zarówno z Polski, jak i z za granicy. Konferencja stworzyła badaczom i miłośnikom literatury znakomitą okazję do przedstawienia własnych refleksji dotyczących zagadnienia współczesnych gatunków, jak również skonfrontowania ich z innymi opiniami i propozycjami. W czasie obrad zaprezentowane zostały następujące referaty: Zagłada gatunków - prof. S. Balbus, Trawestacja jako gatunek wymarły. Próby kontynuacji gatunkowych w literaturach słowiańskich - dr A. Korniejenko (Uniwersytet Jagielloński), Kategorie genologiczne a sytuacja komunikacyjna. Rozpoznawalność cech literackości i funkcji estetycznej - prof. M. Fleischer (Uniwersytet Bochum), Genologia - postmodernistyczna inspiracja - prof. W. Kalaga, Fantomy Tekstu. Barthes, Derrida, Feminizm - prof. K. Kłosiński, Gatunek jako temat - dr J. Olejniczak, Sztuka cytatu, czyli od opowieści do metaopowieści - dr K. Uniłowski, Genologia, mikrologia, miniatura - prof. A. Nawarecki (Uniwersytet Śląski), Gatunki i konfesje w badaniach "gender" - dr I. Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński), Gatunek, rodzaj, gender - prof. G. Ritz (Uniwersytet Zurich), Gry Gatunkowe na przykładzie Witolda Wirpszy - dr J. Grądziel, Gatunek i temat - prof. J. Abramowska, Dramat genologii, czyli o gatunkach współczesnego dramatu - prof. A. Krajewska, W stronę genologii multimedialnej - prof. E. Balcerzan, Wędrówka po tematach nowej prozy - prof. B. Kaniewska, Powieść współczesna jako powtórka z historii form narracyjnych - dr T. Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Proza polskiego socrealizmu. Wybrane problemy genologiczne - prof. J. Smulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), Samokrytyka pisarza jako gatunek wypowiedzi - dr G. Wołowiec (Instytut Badań Literackich PAN), Literackie formy myśli. O niektórych związkach między literaturą a filozoficznym myśleniem - mgr M. Michalski (Uniwersytet Gdański), Post-gotyckie gatunki literackie i filmowe - dr A. Izdebska, Mutacje apokryfu - przyczynek do rozważań o (mnogiej) logice gatunków - dr D. Szajnert (Uniwersytet Lódzki), Witold Gombrowicz: w listku figowym gatunków literackich - prof. L. Neuger (Stockholm University), Rozkład jazdy. Refleksje genologiczne - prof. W. Tomasik (WSP Bydgoszcz).

Dzięki licznym, oryginalnym propozycjom przedstawionym w referatach, atmosferę konferencji wypełniły ożywione rozmowy i polemiki, głosy krytyki lub aprobaty. Żywiołową aurę dyskusji "podgrzewały" również gorące imbryki wypełnione po brzegi różnymi odmianami pachnącej kawy i herbaty, serwowanej przez jedną z cieszyńskich kawiarenek. Ożywiona atmosfera obrad przenosiła się poza gmach Centrum Konferencyjnego na grunt nieco mniej oficjalnych - do kawiarnianych "ogródków" (gdyż pogoda była przednia). To właśnie tam toczyły się "długie nocne Polaków rozmowy". Do jednej z nich włączył się mieszkaniec Cieszyna prof. Tadeusz Sławek, w czasie spotkania z uczestnikami konferencji w kawiarence na przepięknie oświetlonym, wieczornym rynku. Ale zgodnie z maksymą "wszystko, co dobre szybko się kończy" także CCIC Międzynarodowa Konferencja Teoretycznoliteracka "Genologia dzisiaj" musiała dobiec końca. Pożegnalnym akcentem całej imprezy był wieczorny wyjazd do "Czarciego Kopyta" na beskidzkiej Równicy. Tam można było dowoli upajać się dźwiękami góralskiej kapeli, delektować smakiem pieczonego na palenisku pstrąga i słuchać opowieści o mrocznej przeszłości "lokalu", gdzie - wedle słów właściciela - jeszcze kilkanaście lat temu odbywały się egzorcyzmy. Bezdyskusyjne słowa uznania należą się perfekcyjnej organizacji Centrum Konferencyjnego, które wypada skierować nie tylko pod adresem głównego koordynatora p. Andrzeja Różyckiego, ale również wszystkich osób zaangażowanych w zapewnienie uczestnikom obrad komfortu skupienia się na merytorycznych zagadnieniach sesji oraz cudownej dekoracji w postaci galerii różnorakich herbat i kaw, w jakie na bieżąco zaopatrywana była sala konferencyjna oraz przygotowanie imprez towarzyszących, zwłaszcza że życzliwość, serdeczność i kultura "oprawy" dalece przekraczała zobowiązania zawodowe.

Autorzy: Katarzyna Kloc