Prawo ze smakiem Ameryki Łacińskiej

Na Wydziale Prawa i Administracji UŚ od 2021 roku realizowany jest unikatowy projekt pod nazwą Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Praw Krajów Ameryki Łacińskiej. W ramach Szkoły studenci, pracownicy oraz profesorowie Uniwersytetu Śląskiego z różnych wydziałów zaznajamiają się z problematyką prawa hiszpańskiego i prawa krajów Ameryki Łacińskiej.

Od lewej: prof. dr hab. Piotr Pinior, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, Juan Sandoval Mendiolea, prof. dr Irene Spigno, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, prof. dr Yessica Esquivel, prof. dr José Antonio Estrada Marún
Od lewej: prof. dr hab. Piotr Pinior, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, Juan Sandoval Mendiolea, prof. dr Irene Spigno, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, prof. dr Yessica Esquivel, prof. dr José Antonio Estrada Marún

W tym semestrze odbywa się II edycja tego oryginalnego programu dydaktycznego, w który jest zaangażowanych piętnastu profesorów z Hiszpanii i ośmiu krajów Ameryki Łacińskiej, prowadzonego w całości w języku hiszpańskim. Zajęcia odbywają się zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie. Na uwagę zasługuje fakt, że jednym z profesores invitados jest JE ambasador Meksyku Juan Sandoval Mendiolea, który nadto zadeklarował wsparcie dla współpracy UŚ z różnego rodzaju instytucjami nauki i kultury w Meksyku. Ten ambitny projekt dydaktyczny zainicjowany został przez pełnomocnika ds. umiędzynarodowienia, prof. dr hab. Ewę Rott-Pietrzyk, i dyrektora Szkoły dr. Mauro Arturo Riverę Leona, Meksykanina, który uzyskał międzynarodowy grant NCN na prowadzenie badań naukowych na Uniwersytecie Śląskim.

W tym semestrze Szkoła przygotowała wyjątkowe seminarium otwarcia z Międzyamerykańską Akademią Praw Człowieka (Academia Interamericana de Derechos Humanos) działającą przy Uniwersytecie w Coahuili w Meksyku. Trzech profesorów z tego kraju przybyło do Katowic specjalnie na to szczególne wydarzenie. Współpraca Szkoły Prawa Hiszpańskiego zainicjowana została w poprzednim semestrze wykładem gościnnym profesorów Akademii, jak również aktywnym udziałem dyrektora Instytutu Nauk Prawnych prof. dr hab. Piotra Piniora w międzynarodowej konferencji w Meksyku.

Tegoroczna inauguracja obejmowała wystąpienia organizatorów oraz trzy wykłady. Rozpoczął ją JE ambasador Meksyku Juan Sandoval Mendiolea wystąpieniem pt. Meksyk i Polska – dziewięćdziesiąt pięć lat przyjaźni. Po niezwykle interesującym przemówieniu wykład pt. Płeć a Sąd Interamerykański wygłosiła prof. dr Irene Spigno. Na temat: Wolność wypowiedzi w Ameryce Łacińskiej: Perspektywa Sądu Interamerykańskiego mówiła następnie prof. dr Yessica Esquivel. Seminarium inauguracyjne kończyło wystąpienie prof. dr. Josego Antonia Estrady Maruna pt. Znaczenie Sądu Interamerykańskiego w Ameryce Łacińskiej. W seminarium uczestniczyli zarówno studenci (głównie z Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Filologii oraz Wydziału Nauk Społecznych), jak i kadra naukowa z wielu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Nie zabrakło także wielu innych pasjonatów języka hiszpańskiego. Seminarium zakończyło się żywą dyskusją oraz serią pytań do prelegentów. Uczestnicy mieli również okazję osobiście porozmawiać z ambasadorem oraz meksykańskimi profesorami.

W ramach tego wydarzenia została podpisana umowa o współpracy z Interamerykańską Akademią Praw Człowieka przy Uniwersytecie w Coahuili (w Meksyku) przez dr Katarzynę Tryndę, prof. UŚ, prorektora ds. kształcenia i studentów oraz prof. dr Irene Spigno, dyrektorkę Akademii Interamerykańskiej Praw Człowieka. W dniu inauguracji odbyło się także spotkanie ambasadora Meksyku z rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszardem Koziołkiem. Podczas spotkania poruszone zostały tematy, takie jak zacieśnienie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Meksykiem i Ameryką Łacińską, zarówno na płaszczyźnie nauki, jak i kultury.

Po uroczystym otwarciu II edycji Szkoły prof. Estrada Marún rozpoczął dwutygodniowy kurs na temat gender studies i praw kobiet w Ameryce Łacińskiej. Uczestnicy mieli więc okazję do udziału w wyjątkowych zajęciach z jednym z największych latynoamerykańskich znawców tej problematyki.

Szkoła cieszy się znaczącym wsparciem władz Wydziału Prawa i Administracji, dziekana dr. hab. Witolda Kurowskiego, prof. UŚ oraz dyrektora Instytutu Nauk Prawnych prof. dr. hab. Piotra Piniora. Inicjatywy te nie mogłyby się również odbyć bez nieocenionej pomocy kierownik organizacyjnej Magdaleny Stryi, dr Pauliny Koncy, pełniącej funkcję zastępcy dyrektora Szkoły, oraz Agnieszki Maroń z International Office WPiA UŚ.

Zajęcia Szkoły Prawa Hiszpańskiego są otwarte dla wszystkich zainteresowanych z różnych wydziałów UŚ. W celu uzyskania bliższych informacji o bieżącym działaniu Szkoły oraz kolejnych edycjach można kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem Szkoły: mauro_arturo. rivera-leon@us.edu.pl.

Autorzy: Mauro Arturo Rivera, Ewa Rott-Pietrzyk
Fotografie: Katarzyna Stołpiec