Kronika UŚ

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 20 do 22 listopada 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to wydarzenie organizowane od 2011 roku, podczas którego omawiane są bieżące problemy przedsiębiorczości, a także inne nurtujące zagadnienia z nią związane. Partnerem merytorycznym kongresu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. W tym roku zorganizowano liczne wykłady, debaty i panele dyskusyjne, wzięli w nich udział przedstawiciele Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych, a także przedstawiciele świata nauki i kultury. Uniwersytet Śląski reprezentowali prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor UŚ, dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ oraz prof. dr hab. Jadwiga Glumińska- Pawlic.

Energetyczne Forum Gospodarki

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach było jednym ze współorganizatorów konferencji Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki. Wydarzenie odbyło się 28 listopada 2022 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja miała na celu wskazanie rozwiązań prawnych i ekonomicznych adekwatnych do sytuacji narastającego kryzysu energetycznego oraz możliwość pozyskania źródeł bezpiecznego finansowania z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i konsumentów. Jej rolą było stworzenie płaszczyzny dla teoretycznych i praktycznych rozważań środowisk naukowych, administracji i biznesu. Dzięki wymianie doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców wskazano ewentualne rozwiązania, które mogą zminimalizować skutki narastającego kryzysu energetycznego.

20. Objazdowy Festiwal WATCH DOCS

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie” to coroczne wydarzenie poświęcone filmom dokumentalnym o prawach człowieka. Twórcami i bohaterami festiwalowych filmów są coraz częściej ludzie, z którymi dzielony jest sprzeciw wobec ograniczania wolności słowa, ignorowania kryzysu klimatycznego, dyskryminacji osób LGBTQ+ i ograniczania praw kobiet. 20. edycja festiwalu odbyła się 29 listopada 2022 roku w auli im. J. Pietera na Wydziale Nauk Społecznych.

Prof. Michael C. Mackey doktorem honoris causa

29 listopada 2022 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Michaelowi C. Mackeyowi. Wydarzenie miało miejsce w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu UŚ. Promotorem w przewodzie o nadanie godności doktora honorowego był prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, a recenzentami byli prof. dr hab. Tomasz Szarek, prof. dr hab. Aleksander Weron oraz prof. Michael C. Reed. Tytuł został przyznany uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 29 października 2019 roku.

6. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

W 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym po raz kolejny odbyło się święto śląskiej nauki. Szósta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE trwała od 3 do 5 grudnia. W programie festiwalu znalazły się jak co roku setki różnorodnych aktywności o charakterze upowszechniającym naukę i sztukę: wykłady, warsztaty, stanowiska pokazowe, wystawy, koncerty, spotkania z gośćmi specjalnymi i inne inicjatywy. Przestrzeń festiwalowa podzielona została na sześć stref poświęconych przyrodzie, technice, naukom humanistyczno-społecznym, naukom ścisłym, medycynie i zdrowiu oraz sztuce, a także na strefy specjalne. Główna strefa specjalna była poświęcona węglowi – surowcowi, na którym w przeszłości zbudowana została potęga Górnego Śląska i którego wykorzystanie w przyszłości już teraz stanowi ogromne wyzwanie. Szósta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE była jednym z najważniejszych wydarzeń w ramach przygotowań stolicy województwa śląskiego do pełnienia funkcji Europejskiego Miasta Nauki 2024 – ten prestiżowy tytuł przyznało Katowicom Stowarzyszenie EuroScience.

Prof. Marian Kisiel prezesem GTL i redaktorem naczelnym miesięcznika „Śląsk”

9 grudnia 2022 roku Zgromadzenie Walne Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach wybrało prof. dr. hab. Mariana Kisiela na swojego prezesa. Górnośląskie Towarzystwo Literackie jest polską organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą osoby uprawiające czynnie twórczość pisarską, a także zajmujące się rozwojem, wspieraniem i upowszechnianiem kultury literackiej. Nawiązując do powołanego w 1892 roku towarzystwa, z siedzibą w Bytomiu, które zakończyło działalność w 1920 roku, po przekształceniu się w Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, na rzecz którego przekazało swój dorobek i majątek, nowe stowarzyszenie pod nazwą Górnośląskie Towarzystwo Literackie zostało założone w Katowicach w roku 1992 i realizuje jego zadania związane z rozwojem kultury literackiej w regionie. Towarzystwo wydaje od listopada 1995 roku miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, najdłużej ukazujące się pismo na Górnym Śląsku po roku 1945. Prof. Marian Kisiel formalnie obejmie jego redakcję od numeru styczniowego 2023 roku.