Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe” 2022. T. 17 (22). Red. nacz. Agata A. Kluczek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Teresa Banaś-Korniak: Ludyczność w literaturze polskiej epok dawnych – metoda, teoria, interpretacje

Maria Barłowska: Okruchy. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Agnieszka Piela: Chwycić języka, czyli z sekretów polszczyzny (z wizytą na antenie Polskiego Radia Katowice)

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2021. T. 1 (56): W poszukiwaniu wartości i sensu życia. Red. nacz. Irena Polewczyk, Marek Rembierz

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w kinie. Antologia. Red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jednostki języka w systemie i w tekście 4. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Ewa Kapela

SZTUKA I DYDAKTYKA. Janusz Musiał: Transgresje fotografii w przestrzeniach kultury

Czasopisma online first

Pierwsze artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2022. T. 32

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2022. T. 31

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2022. T. 30

„Loci Communes. International Journal of Studies on Spaces in Arts and Humanities, Anthropology and Architecture” 2022. Vol. 1 (2)

„Postscriptum Polonistyczne” 2022. Nr 2 (30)

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 1

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2022. T. 12

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2022. T. 34

„Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2022. T. 14 (18)

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2022. Nr 2 (10)