Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

inż. Mirosława Kozieła


byłego pracownika Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
służącego pomocą i dobrą radą,
oddanego ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

mgr Anny Sambury


wieloletniej pracownicy
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
kierowniczki Oddziału Udostępniania Zbiorów,
oddanej ludziom i sprawom uczelni, służącej pomocą i radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Jędrzeja Krakowskiego


emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
wieloletniego dyrektora Ośrodka Studiów Europejskich naszej
uczelni, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Marka Kononienko


Kwestora Uniwersytetu Śląskiego w latach 1991–1995,
oddanego ludziom i sprawom Uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z nieopisanym żalem
informujemy, że 5 grudnia 2022 roku
odszedł od nas

Profesor Łukasz Karwowski

wieloletni pracownik Wydziału Nauk o Ziemi
i Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.
Wybitny geolog, mineralog i petrograf.
Światowej klasy badacz meteorytów.
Założyciel i wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa
Meteorytowego, a w ostatnich latach Honorowy Prezes
Towarzystwa. Inicjator utworzenia muzeum na Wydziale Nauk
o Ziemi UŚ. Mistrz i nauczyciel wielu pokoleń geologów.

Człowiek koleżeński, z dużym poczuciem humoru
i pozytywną energią.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia
składają,

władze dziekańskie
oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Łukasza Karwowskiego


wieloletniego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi
oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych,
wybitnego geologa, mineraloga i petrografa.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń studentów,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
cieszący się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Jerzego Warczewskiego


emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego,
w latach 1978–2009 kierownika Zakładu Fizyki Kryształów
w Instytucie Fizyki UŚ,
zajmującego się krystalografią fizyczną oraz teorią strun,
wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim żalem i smutkiem
dowiedzieliśmy się o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Jerzego Warczewskiego


długoletniego pracownika Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Profesor Jerzy Warczewski ukończył fizykę
na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym rozpoczął
pracę naukową na AGH.
Był na stażu u prof. de Wolffa w Holandii,
twórcy wielowymiarowych grup krystalograficznych,
gdzie zaczął się zajmować strukturami modulowanymi
i strukturami aperiodycznymi.
W latach 1978–2009 był kierownikiem
Zakładu Fizyki Kryształów
w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
i zajmował się krystalografią fizyczną.
Następnie poszerzył swoje zainteresowania o teorię strun.
Wypromował licznych doktorów,
z których kilkoro uzyskało tytuł profesora.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja i Rada Naukowa
Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach