Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz Rolnik: Adam Chmara (1720–1805) – ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum

SOCJOLOGIA. Rafał Muster: Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z. Różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy – na przykładzie Rudy Śląskiej

Rafał Cekiera, Justyna Kijonka, Monika Żak: Emigracja jako doświadczenie. Studium na przykładzie migrantów powrotnych do województwa śląskiego

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms. Eds./red. Piotr Kakietek, Anna Drzazga

STUDIA O KULTURZE. Anna Maj: Przemiany wiedzy w cyberkulturze. Badania nad kulturą, komunikacją, wiedzą i mediami (Seria: Media i Kultura, ISSN 2719-9789)

PEDAGOGIKA. Marcin Jurczyk: Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej

Podręczniki i skrypty

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA MEDIALNA. Stanisław Michalczyk: Komunikowanie polityczne. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃ- SKIE. Piotr Czerwiński: Предмет- ный мир примет и поверий (Цикл рождения)

Piotr Czerwiński: Предметный мир примет и поверий (Прожива- ние смерти)

PRAWO. Anna Lichosik: Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych

PEDAGOGIKA. Teresa Wilk: Kultura w szkolnej i środowiskowej edukacji młodzieży poprzez sztukę. Edukacyjne doświadczenia z przeszłości, realia teraźniejszości, perspektywa przyszłości