Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty

dr Kinga Konieczny-Pizoń Wydział Nauk Społecznych
dr Anna Pyszkowska Wydział Nauk Społecznych
dr Monika Szynol Wydział Nauk Społecznych
dr Krzysztof Szwarc Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Mateusz Niedźwiedź Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Agnieszka Talik-Just Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Anna Collin Wydział Nauk Przyrodniczych

Habilitacje

dr hab. Grzegorz Matusik Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Aleksandra Dębska-Kossakowska Wydział Humanistyczny
dr hab. Krzysztof Szopa Wydział Nauk Przyrodniczych

Profesury

prof. dr hab. Joanna Glenc Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Wojciech Waleczek Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Piotr Pinior Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Irina Galuskina Wydział Nauk Przyrodniczych
prof. dr hab. Andrzej Witkowski Wydział Nauk Przyrodniczych
prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. Aleksandra Niewiara Wydział Humanistyczny