Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Dominika Rychel-Mantur: Polityk dwóch epok. Działalność publiczna Tadeusza Matuszewicza (1765–1819)

SOCJOLOGIA. Krystyna Faliszek: Samorząd gminy jako podmiot lokalnej polityki społecznej. Przypadek małych gmin województwa śląskiego (Seria: Praca Socjalna, ISSN 2720- 0434)

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Marek Piechota: Dośpiew o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle

Joanna Dembińska-Pawelec: „Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka

Stanisław Baczyński: „Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja”. Oprac. z niezupełnego maszynopisu i komentarz edytorski Anna Szawerna-Dyrszka

Magdalena Kokoszka: Pochwała lekkości? Leśmian – Przyboś – Karpowicz

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultur” 2021. Nr 43, 2/2021: auto/bio/grafia / auto/bio/graphy. Red. nacz. Wojciech Kalaga, red. gościnny/guest editor John T. Matteson, red. numeru: Paweł Jędrzejko, Michał Kisiel

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Zoriana Czajkowska: Literackie topografie Lwowa. Szkice komparatystyczne

„Iudaica Russica” 2021. Nr 2 (7). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Bycie w terenie / Being out in the land / Estar en el terreno. Red./ed./coord. Aleksandra Kunce (Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa, ISSN 2720- 1104)

Paweł Paszek: Aleksander Wat: forma życia. Studium o pisaniu, doświadczeniu, obecności (Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa, ISSN 2720-1104)

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Neophilologica” 2021. Vol. 33: Perspectives pour la linguistique et autres études. Sous la rédaction générale de Wiesław Banyś et Beata Śmigielska, rédacteur invité Gaston Gross

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2021. T. 30. Red. Magdalena Ochwat, red. tomu: Ewa Jaskółowa, Ivana Dobrotová

SZTUKA I DYDAKTYKA. „Paidia i Literatura” 2021. Nr 3. Red. Bernadeta Niesporek‑Szamburska, Małgorzata Wójcik‑Dudek

PRAWO. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2021. Nr 2. Red. nacz. Grzegorz Dobrowolski

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2021. T. 28. Red. Maksymilian Pazdan

PSYCHOLOGIA. Maria Chełkowska-Zacharewicz: Zagadka emocji muzycznych. Czym są, jak powstają i czy są podatne na zmiany?

BIOLOGIA. Andrzej Urbisz: Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Śląskiej

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa: Dzień dobry! Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Poziom podstawowy A1. Cz. 1. Wyd. 6 popr.

Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa: Dzień dobry! Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Poziom podstawowy A1. Cz. 2. Wyd. 6 popr.