Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. hab. Marka Pytasza, prof. UŚ


dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
w latach 2001–2005, kierownika Zakładu Poetyki Historycznej
i Sztuki Interpretacji w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego w latach
2003–2007,
wybitnego uczonego, badacza polskiej literatury współczesnej,
zwłaszcza emigracyjnej.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
autor licznych prac naukowych, wychowawca wielu pokoleń
filologów.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. hab. Marka Pytasza, prof. UŚ


badacza literatury współczesnej, wybitnego znawcy literatury
emigracyjnej, pracownika Instytutu Literaturoznawstwa
Wydziału Humanistycznego, byłego dyrektora Wydawnictwa
Uniwersytetu Śląskiego.

Wyrazy głębokiego współczucia,
Jego najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom
składają

Dziekan wraz z całą społecznością akademicką
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Stanisława Cabały


prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
w latach 1992–1999,
wieloletniego kierownika Katedry Ekologii,
wybitnego uczonego, badacza zróżnicowania
zbiorowisk leśnych Wyżyny Śląskiej.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
autor licznych prac naukowych, wychowawca wielu pokoleń
studentów biologii.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Wilhelminy Wosińskiej


emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego,
prorektor do spraw nauczania w latach 1977–1978,
dyrektor Instytutu Psychologii w latach 1976–1981,
wieloletniej kierowniczki Zakładu, a następnie Katedry Psychologii
Społecznej, wybitnej uczonej, współtwórczyni śląskiej psychologii.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniona nauczycielka akademicka,
autorka licznych prac naukowych, wychowawczyni wielu pokoleń
psychologów.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Jana Jelonka


emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego,
dyrektora administracyjnego w latach 1991–2005,
a następnie kanclerza w latach 2005–2010,
pierwszego przewodniczącego Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” UŚ.

W naszej pamięci pozostanie jako znakomity organizator
i wspaniały Przyjaciel, lojalny i uczciwy, oddany ludziom i sprawom
uniwersytetu, cieszący się szacunkiem i uznaniem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat,
rektorzy poprzednich kadencji oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność
ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz.


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. dr. Jana Jelonka
11.01.1947 – 13.12.2021


Założyciela i pierwszego przewodniczącego
NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim,
za swoją działalność internowanego w stanie wojennym
w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Jaworzu,
przewodniczącego Unii Komitetów Obywatelskich Województwa
Katowickiego, radnego miasta Sosnowca.

Utraciliśmy oddanego Przyjaciela, człowieka mądrego, szlachetnego,
wrażliwego i serdecznego, oddanego służbie ludziom i sprawom
uczelni, a także lokalnym samorządom. Żegnamy wielkiego
społecznika i wybitnego działacza samorządowego. Żegnamy
z bólem Człowieka bliskiego, cieszącego się powszechnym
szacunkiem i uznaniem. Jego życzliwość i dobroć czyniły z Niego
osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Będzie Go nam brakowało.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Żonie, Dzieciom i Wnukom, Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w modlitwie o spokój i ukojenie w bolesnych chwilach

Przyjaciele z „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego