Kronika UŚ

Najlepszy Absolwent 2021

29 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie najlepszych absolwentów roku akademickiego 2020/2021. Każdy z nich dał się poznać na swój własny, wyjątkowy sposób i zapamiętać jako osoba propagująca rozwój oraz działalność na rzecz wspólnoty studenckiej, akademickiej i społeczeństwa. Wśród najlepszych absolwentów znaleźli się: z Wydziału Humanistycznego: Agnieszka Fortońska, Jerzy Gruszka, Bartłomiej Rataj, Konrad Szatters, Aleksandra Zięba; z Wydziału Nauk Przyrodniczych: Sylwia Hasterok, Patrycja Pawłowska, Agnieszka Sowa, Patrycja Ziętara, Zuzanna Farny; z Wydziału Nauk Społecznych: Anna Kowal, Mateusz Kozera, Anna Pacyna, Monika Sękowska; z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Mateusz Małkowski; z Wydziału Prawa i Administracji: Magdalena Chorąży-Suchy, Dominik Mizerski, Maksym Shcherbyuk, Sandra Słowik, Artur Tyński; z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji: Zuzanna Jakubiec, Izabela Nowakowska, Dominika Widlarz; z Wydziału Teologicznego: Karolina Gryksa; ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej: Teddy Ferdinan i Dinara Maksutova; z Akademii Dyplomacji: Adrian Misiak.

Konkurs im. Marka Kuczmy

Konkurs im. Marka Kuczmy organizowany jest corocznie od 1974 roku przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Jego celem jest wyłonienie najlepszych polskich prac opublikowanych w danym roku kalendarzowym w dziedzinie równań i nierówności funkcyjnych oraz zastosowań tej teorii w dziedzinach pokrewnych. Jest to również forma upamiętnienia twórcy polskiej szkoły równań funkcyjnych oraz naukowca, który był związany z Uniwersytetem Śląskim od początku jego powstania w 1968 roku.

4 grudnia 2021 roku jury ogłosiło listę laureatów konkursu na prace z lat 2020 i 2019 (konkurs został wówczas przełożony z powodu pandemii). Jury przewodniczył prof. dr hab. Maciej Sablik z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. W składzie znaleźli się także: dr hab. Roman Badora, prof. UŚ oraz dr hab. Janusz Morawiec, prof. UŚ (sekretarz jury) z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. Wśród laureatów konkursu znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Dr Radosław Łukasik z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych zdobył pierwsze miejsce za publikację napisaną razem z dr. Pawłem Wójcikiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. Functions preserving the biadditivity (praca z 2020 roku). Prof. dr hab. Karol Baron z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych został wyróżniony drugim miejscem za publikację pt. Weak law of large numbers for iterates of random- valued functions (praca z 2019 roku) oraz drugim miejscem za publikację pt. Weak limit of iterates of some random-valued functions and its application (praca z 2020 roku). Lista wszystkich laureatów znajduje się na stronie: www.us.edu.pl/instytut/im/badanie-naukowe/konkurs-im-marka-kuczmy.

Laureaci konkursu MINIATURA 5

Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę rankingową konkursu MINIATURA 5. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy z Uniwersytetu Śląskiego, których działania naukowe zakwalifikowane zostały do finansowania w ramach programu: dr Agnieszka Lenart i dr Witold Jerzy Marzęda z Wydziału Humanistycznego, dr Maria Książek z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, dr Agnieszka Miarka z Wydziału Nauk Społecznych, dr Tomasz Szczygieł z Wydziału Prawa i Administracji, a także dr Agnieszka Sosinka z Wydziału Nauk Przyrodniczych. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie kierowali wcześniej projektami finansowanymi przez NCN. Grant można było otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

16. Szczyt Cyfrowy ONZ

Od 6 do 10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywał się 16. Szczyt Cyfrowy ONZ – Internet Governance Forum 2021, którego partnerem był Uniwersytet Śląski w Katowicach. Szczyt Cyfrowy ONZ to jedna z największych międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce zarządzania internetem. Polska po raz pierwszy była gospodarzem tego wydarzenia. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami. W szczycie wzięli udział: sekretarz generalny ONZ António Guterres, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, kilkudziesięciu ministrów cyfryzacji z całego świata, przedstawiciele biznesu z różnych kontynentów, a także działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

W trakcie szczytu odbyła się premiera monografii pt. Internet and New Technologies Law. Perspectivies and Challenges. Publikacja jest efektem projektu naukowego pod taką samą nazwą, kierowanego przez dr. hab. Dariusza Szostka, prof. UŚ oraz prof. Mariusza Załuckiego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach działań Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, której Uniwersytet Śląski jest członkiem. W monografii badacze z pięciu kontynentów (Australii, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy) wskazują na zagrożenia przyszłości internetu i proponują rekomendacje dla działań ONZ. W gronie naukowców znalazło się wielu pracowników z Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ, dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dr Gabriela Bar oraz mgr Magdalena Stryja. Monografia została wydana nakładem prestiżowego niemieckiego wydawnictwa NOMOS i była rozdawana wszystkim uczestnikom Szczytu Cyfrowego ONZ.

Podczas wydarzenia podpisana została także umowa dotycząca utworzenia Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Dokument sygnowali: rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor PŚ prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor UE prof. dr hab. Celina Olszak oraz dyrektor NASK Wojciech Pawlak. Nowatorska jednostka będzie łączyć naukę oraz dydaktykę: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz Państwowego Instytutu NASK. Zakres współpracy naukowej (wspólne projekty badawcze) oraz dydaktycznej (studia podyplomowe, a z czasem także wykłady dla studentów) obejmie takie zagadnienia, jak: cyberbezpieczeństwo, Legal- Tech, FintTech, Digital Economy, AI (sztuczna inteligencja), blockchain, identyfikacja elektroniczna. Nowo utworzona jednostka połączy interdyscyplinarną naukę, technologię, środowisko akademickie oraz biznes.

Nagrody Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił wyniki konkursów na najlepsze prace naukowe na temat własności intelektualnej, informacje medialne, plakaty oraz krótki film. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr Małgorzata Kłoskowicz z Centrum Komunikacji Medialnej otrzymała III nagrodę w konkursie na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Nagrodę przyznano za cztery artykuły opublikowane na stronie Uniwersytetu Śląskiego. Dominik Gabor, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ, otrzymał wyróżnienie ministra edukacji i nauki za pracę magisterską pt. Pola eksploatacji w polskim prawie autorskim, a Sandra Słowik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ, III nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego za pracę magisterską pt. Technologia druku 3D a prawo autorskie.

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra

Od 10 do 12 grudnia odbywał się VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra – wydarzenie, którego organizatorem corocznie jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Miasto Cieszyn. W tym roku festiwal odbywał się w formie hybrydowej. Podczas konkursu wystąpiło 16 zespołów reprezentowanych przez chóry polskie oraz zagraniczne, w tym z Indonezji, Ukrainy czy Łotwy. Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra powstał, aby upamiętnić kompozytora i wieloletniego dyrektora Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ (obecnie Instytut Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji). Celem wydarzenia jest kultywowanie tradycji chóralnych, wymiana doświadczeń artystycznych, a także promocja i upowszechnianie twórczości kompozytorskiej prof. Józefa Świdra oraz kompozytorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim.

Grand Prix festiwalu zdobył Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. N.G. Kroczka (dyr. Arlena Różycka-Gałązka). Grand Prix konkursu online otrzymał PSM „Swara Wadhana” UNY z Indonezji (dyr. Lukas Gunawan Arga Rakasiwi). W składzie jury konkursu zasiadła m.in. prof. dr hab. Izabella Zielecka- -Panek z Instytutu Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ.