Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2021. Nr 1 (17): Rozprawy i artykuły: Literatury mniejsze. Prezentacje: Gherasim Luca. Red. naukowa działu „Literatury mniejsze”: Anna Kałuża; red. naukowa działu „Prezentacje”: Marta Baron-Milian

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 6: Człowiek w relacji z naturą. Red. Edyta Gryksa

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Małgorzata Wójcik-Dudek: Po lekcjach

STUDIA O KULTURZE. Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek: Angielsko- polski słownik IA, UX, UI & SEO

SZTUKA I DYDAKTYKA. Karolina Tomczak: Artystyczne światy Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Zbliżenia

MUZYKA. Aleksandra Hałat: Transkrypcja w muzyce kameralnej jako przestrzeń dla interpretacji pianistycznej

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2020. T. 1 (54): Kurs na ignorancję (Giroux). Red. nacz. Krzysztof Maliszewski

BIOLOGIA. 57. Naukowa Konferencja Pszczelarska, Cieszyn 2020. Artykuły pokonferencyjne. Red. Mirosław Nakonieczny, Agata Nicewicz, Łukasz Nicewicz, Zbigniew Kołtowski

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Turystyka historyczna. T. 2. Red. Zbigniew Hojka, Krzysztof Nowak

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2020. Nr 2 (2): Pamięć. Red. Joanna Kisiel, Monika Ładoń

„Narracje o Zagładzie” 2021. Nr 1 (7): Cywilne praktyki ludobójcze. Red. numeru Anita Jarzyna, Marta Tomczok

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Dominika Dykta: Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice tra l’italiano e il dialetto talamonese

Paweł Kamiński: La figure du Juif errant. Dans la prose française du XXe siècle

„Wortfolge. Szyk słów” 2021. Nr 5. Red. nacz. Nina Nowara-Matusik

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze. Red. Leszek Małczak, Krešimir Bagić, Zvjezdana Rados

FILOLOGIA KLASYCZNA. Przemysław Piwowarczyk: Lexicon of Spiritual Powers in the Nag Hammadi “Library” in the Light of the Texts of Ritual Power

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Piotr Mamet, Anna Majer: The Discourse of M. Managing British Intelligence in James Bond Movies

Various Dimensions of Place in Language Studies. Eds. Paulina Biały, Marcin Kuczok, Marcin Zabawa

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim, kulturze i społeczeństwie. Red. Robert Bońkowski, Milica Lukić, Krešimir Mićanović, Paulina Pycia-Košćak, Sanja Zubčić

STUDIA O KULTURZE. Kamila Gęsikowska: „Wyższa kultura duchowa”. Program i działalność Polskiego Towarzystwa Teozoficznego na Śląsku Cieszyńskim (1919–1931)

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje. Red. Ewa Wąchocka

PRAWO. Piotr Buława: Tax cancellation: A comparative analysis

PSYCHOLOGIA. Monika Kornaszewska-Polak: Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych

Maria Flakus: Osobowość i osiągnięcia w nauce