Nekrologi


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.
Helena Cieślińska


pracownica Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych,
a od 2019 r. Biblioteki Nauk Społecznych – Oddział Specjalistyczny
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,
oddana ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr Danuty Dudek


emerytowanej pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,

kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w latach
1980–1987,

cenionej nauczycielki akademickiej, oddanej ludziom i sprawom
uczelni, służącej pomocą i dobrą radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłej,
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
ks. prof. dr. hab. Józefa Kiedosa


pracownika Filii Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie w latach 2000–2013,
cenionego nauczyciela akademickiego i uczonego,
autora licznych prac naukowych
z zakresu historii Kościoła na Śląsku.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem informujemy, że zmarła

śp.
dr Anna Kucia


emerytowana nauczycielka akademicka Instytutu Matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
wychowawczyni wielu pokoleń matematyków,
służąca pomocą i dobrą radą,
oddana ludziom i sprawom uczelni

Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach