Kronika UŚ

Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” nagrodzony

Od 12 do 15 kwietnia Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją prof. dr hab. Izabelli Zieleckiej- Panek uczestniczył w IX Międzynarodowym Konkursie Syberiada 2021. W tegorocznej edycji udział wzięło 3500 uczestników w 15 kategoriach. Jury z wszystkich kategorii muzycznych wyłoniło pięciu równorzędnych zwycięzców, którym przyznano dyplomy najlepszego wykonawcy. Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” otrzymał zaszczytny tytuł najlepszego wykonawcy IX Międzynarodowego Festiwalu Syberiada, zaś prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek została uhonorowana nagrodą specjalną dla najlepszego prowadzącego. W kategorii muzyki chóralnej współzawodniczyły 53 zespoły. Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Chór Kameralny „Ad libitum”, w którym śpiewają w większości absolwenci „Harmonii”, zostali nagrodzeni dyplomami laureatów I stopnia.

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Syberiada 2021 jest Państwowy Instytut Kultury w Kemerowie na Syberii. Wydarzenie ma na celu rozwój tradycji artystycznych, wyłonienie utalentowanych wykonawców i oryginalnych zespołów artystycznych, a także promowanie w świadomości społecznej wartości profesjonalizmu muzycznego.

Prof. Wiesław Banyś nagrodzony w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia

Prof. dr hab. Wiesław Banyś otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia w kategorii Distinguished Star. Wyróżnienia przyznawane są pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach programu Study in Poland realizowanego przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Otrzymują je osoby, które swoją pracą, umiejętnościami i zaangażowaniem przyczyniają się do umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Prof. Wiesław Banyś jest językoznawcą o specjalności językoznawstwo ogólne i językoznawstwo stosowane. W latach 2008–2016 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pełnił obowiązki przewodniczącego KRASP (2012– 2016), był także członkiem zarządu European University Association (2015–2019). Obecnie jest m.in. wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Emilie Szwajnoch wiceprzewodniczącą Student Council Transform4Europe

Jeden z najważniejszych głosów w tworzeniu uniwersytetu europejskiego przyszłości należy do studentów i doktorantów. Aby mieli realny wpływ na decyzje podejmowane w ramach sojuszu Transform4Europe, utworzona została rada studentów: Student Council wspierająca prace zarządu międzynarodowego projektu. 28 kwietnia odbyło się pierwsze wirtualne spotkanie studentów i doktorantów reprezentujących wszystkie uczelnie sojuszu Transform4Europe. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, a także przedstawicieli studentów i doktorantów w ramach Executive Board oraz trzech Steering Committees. Emilie Szwajnoch, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, została wiceprzewodniczącą Student Council. Funkcję przewodniczącego rady pełnić będzie Lukas Redemann, student z Uniwersytetu Kraju Saary, który jest zaangażowany w realizację projektu Transform4Europe od samego początku. Uczestnicy spotkania podjęli również decyzję, że to właśnie te dwie osoby będą reprezentować środowisko studentów i doktorantów siedmiu partnerskich uczelni podczas obrad Executive Board.

Emilie Szwajnoch jest doktorantką w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia filologiczne o specjalności tłumaczeniowej chińsko-angielskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę wewnętrzną Chin, w szczególności politykę bezpieczeństwa. Jest kierownikiem projektu badawczego pt. „Krajowa polityka bezpieczeństwa Chin jako instrument sekurytyzacji projektów infrastrukturalnych wdrażanych w Azji Centralnej” w ramach grantu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Noc Geografii 2021

23 kwietnia Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował Noc Geografii. Patronat nad wydarzeniem objęli: rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Leszek Marynowski, dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ oraz prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński. Patronat medialny sprawowali „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, UŚ TV oraz „Gazeta Wyborcza”.

Książka Głosy z „Ostatniego Kręgu…” nominowana do Nagród Historycznych „Polityki”

Wydana przez Wydawnictwo Naukowe STUDIO NOA książka pt. Głosy z „Ostatniego kręgu”. Korespondencja z Konzentrazionslager Auschwitz Józefa Kreta i Zofii Hoszowskiej-Kretowej w opracowaniu prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i dr hab. Lucyny Sadzikowskiej, prof. UŚ została nominowana do Nagród Historycznych „Polityki” 2021 w kategorii źródła. Nagrody Historyczne „Polityki” to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy nagrody zostały przyznane w 1959 roku i wręczane są w trzech kategoriach: prace naukowe i popularnonaukowe, wydawnictwa źródłowe oraz pamiętniki, relacje, wspomnienia.

20 000 publikacji w bazie RE-BUŚ

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ), czyli platforma do deponowania i upowszechniania dorobku intelektualnego naszej uczelni, świętuje kolejny sukces – liczba publikacji zamieszczonych w bazie przekroczyła 20 000. Repozytorium powstało 19 lutego 2018 roku jako pełnotekstowa otwarta baza danych gromadząca publikacje pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej uruchomieniu przyświecała idea otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access). Platforma umożliwia prezentowanie w jednym miejscu kapitału i potencjału intelektualnego uczelni, promuje także dorobek naukowy społeczności akademickiej oraz wspomaga proces dydaktyczny. Publikowanie w RE-BUŚ znacząco zwiększa widoczność i zasięg zamieszczonego w nim dorobku naukowego, prace opublikowane w bazie są bowiem indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe. Na stronie www.ciniba.edu.pl znajdują się wybrane dane statystyczne dotyczące repozytorium, m.in. liczba użytkowników, lista najczęściej cytowanych pozycji zamieszczonych w RE-BUŚ oraz lista publikacji z największą liczbą wejść.

Jubileusz 50-lecia kampusu UŚ w Cieszynie

Kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie istnieje już 50 lat. Obchody tego jubileuszu rozpoczęły się już 12 maja i potrwają do grudnia 2021 roku. Podczas inauguracji obchodów rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ dokonali uroczystego zakopania kapsuły czasu. W kapsule znajdowały się artefakty i dokumenty przygotowane przez instytuty funkcjonujące obecnie w ramach wydziału, przedstawicieli jego władz oraz studentów. Kapsułę będzie można odkopać i ponownie otworzyć dopiero za następne 50 lat. Zakopaniu kapsuły towarzyszyło oddanie do użytku altany wzorowanej na słynnej rotundzie cieszyńskiej z XI wieku (to budowla, która figuruje na rewersie banknotu o nominale 20 złotych). Ażurowa konstrukcja z czasem porośnie bluszczem zimozielonym i stworzy uroczy zakątek wypoczynkowy, który uatrakcyjni wygląd kampusu cieszyńskiego.

IX Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

12 kwietnia odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Magistrantów zorganizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Została zrealizo- ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM KONKURSÓW https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/projekty-i-konkursy/harmonogram-konkursow/ DZIAŁ PROJEKTÓW projekty@us.edu.pl tel. 32 359 24 32 wana w ramach projektu „Z kinem polskim w świat” finansowanego ze środków NAWA (program Promocja Języka Polskiego). Temat tegorocznej edycji brzmiał „Z kulturą w Polskę i w świat”. Wydarzenie było poświęcone spojrzeniu na wszelkie zagadnienia związane z interkulturowością, popularyzacją i promocją kultury, literatury i historii.

18. edycja Węgiel Film Festival

Od 13 do 16 maja studenci II roku organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowali 18. edycję Węgiel Film Festival, międzynarodowego festiwalu krótkometrażowych filmów studenckich. W tym roku 30 wyselekcjonowanych filmów walczyło o nagrody w czterech kategoriach: najlepszy film, najlepsze zdjęcia, najlepszy film dokumentalny oraz nagroda publiczności. Wśród laureatów znalazła się Uległość (2020) w reż. Michała Ciechomskiego ze zdjęciami Pawła Grabarka. Nagrodę za najlepszy polski film ufundowaną przez Hole Films przyznano filmowi Nie jesteśmy przyjaciółmi (2020) w reż. Alicji Sokół (prod. Warszawska Szkoła Filmowa). Tytułem najlepszego filmu fabularnego wyróżniono Things Like (reż. Kálmán Nagy, Austria 2020), wyróżnienie specjalne trafiła do Inside me (reż. Maria Trigo Teixeira, Niemcy 2019), a nagrodę publiczności otrzymali twórcy filmu Things Like (reż. Kálmán Nagy, Austria 2020).