Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty

dr Zuzanna Lamża Wydział Humanistyczny
dr Alicja Mrózek Wydział Humanistyczny
dr Dagmara Dobosz Wydział Nauk Społecznych
dr Anna Latusek Wydział Nauk Społecznych
dr Agnieszka Miarka Wydział Nauk Społecznych

Habilitacje

dr hab. Agnieszka Janiak Wydział Nauk Przyrodniczych
dr hab. Tomasz Płociniczak Wydział Nauk Przyrodniczych

Profesury

prof. dr hab. Michał Baczyński Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
prof. dr hab. Kamil Kamiński Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
prof. dr hab. Robert Koprowski Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
prof. dr hab. Krzysztof Kula Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Krzysztof Śleziński Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Jacek Barcik Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Rafał Blicharz Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Piotr Boroń Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. Bożena Mazurek Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. Hanna Wojtczak Wydział Humanistyczny