Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2019. Vol. 7: Idea of Synodality: Contexts, Challenges, and Perspectives (I). Ed. Andrzej Pastwa

FILOZOFIA. Anna Musioł: Neokantyzm epistemologiczny i ontologiczny. Ernst Cassirer – Martin Heidegger

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Narracje o Zagładzie” 2020, nr 6: Zagłada wobec innych ludobójstw. Red. naczelna Marta Tomczok, red. numeru: Anita Jarzyna, Arkadiusz Morawiec, Marta Tomczok

Krzysztof Uniłowski: Krytyka po literaturze

Lucyna Nawarecka: Myśl i Duch. Filozoficzne i teologiczne konteksty twórczości Juliusza Słowackiego

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2020, No 1 (17): Narrazioni. A cura di Joanna Janusz, Andrzej Rabsztyn

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Iudaica Russica” 2020, nr 2 (5). Red. Mirosława Michalska- Suchanek

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2020, nr 7. Red. Beata Duda, Karolina Lisczyk, Barbara Mitrenga

PSYCHOLOGIA. Łukasz Jach: Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania

Magdalena Bolek-Kochanowska: Przekonania a gotowość do agresji kobiet skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy

PEDAGOGIKA. Katarzyna Krasoń: Padawanika. Przebudzenie mocy w doświadczeniu zapośredniczonym. Studium o filmie, wychowaniu i wsparciu rozwoju

Beata Oelszlaeger‑Kosturek: (Auto)refleksja pedagogiczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wgląd w praktykę

Bogumiła Bobik: Instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne uwarunkowania funkcjonowania pedagoga szkolnego