Nekrologi


Z bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa


długoletniego pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego,
prorektora do spraw badań naukowych w latach 2016–2020,
prodziekana do spraw nauki Wydziału Nauk Społecznych
w latach 2012–2016, wieloletniego kierownika Zakładu Historii
Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, wybitnego specjalisty
z zakresu historii filozofii.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony i ceniony
nauczyciel akademicki, autor licznych prac naukowych, wychowawca
wielu pokoleń filozofów, oddany ludziom i sprawom uczelni, służący
pomocą i dobrą radą, cieszący się szacunkiem i uznaniem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom i Uczniom
Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat,
Rektorzy poprzednich kadencji oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa


Prorektora do spraw badań naukowych w latach 2016–2020.

Z poczuciem wielkiej straty żegnamy naszego kolegę
i współpracownika, wybitnego uczonego, wielce zasłużonego
dla rozwoju naszej Uczelni.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek prawy, przyjaciel,
oddany sprawom Uniwersytetu i ludziom.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w latach 2016–2020

prof. dr hab. Michał Daszykowski
Prorektor ds. finansów i rozwoju w latach 2016–2020

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej
w latach 2016–2020

 


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa


Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020 oraz znakomitego uczonego i wykładowcy
w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego.

Wyrazy głębokiego współczucia
Jego najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom
składają

Dziekan wraz z całą społecznością akademicką
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego

 


Z wielkim bólem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. Andrzeja Norasa


Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020,
Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych
w latach 2012–2016.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze
jako wybitny naukowiec,
nauczyciel wielu pokoleń studentów,
organizator życia akademickiego, oddany sprawom uniwersytetu,
cieszący się uznaniem i sympatią,
Mistrz i Kolega.

Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia,
łącząc się w bólu i żalu

Dziekan wraz z całą społecznością akademicką
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

 


Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa


Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020

Uczonego, cenionego nauczyciela akademickiego,
Człowieka wielce zasłużonego
dla rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

Cześć Jego Pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie, współpracownikom i przyjaciołom
składają

Przewodniczący i członkowie
I Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa


Prorektora do spraw badań naukowych
w latach 2016–2020.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
szczególnie pomocny pracownikom administracji,
których zawsze cenił, rozumiał i wspierał dobrą radą,
a jego pogodne nastawienie i humor
pokonywały wszystkie trudności w pracy zawodowej.

Cześć Jego Pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia
Jego najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom
składają

Zespół kanclerski wraz z pracownikami administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z niewyobrażalnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Profesora Andrzeja Norasa

Wybitnego uczonego, specjalisty z zakresu historii filozofii,
cenionego nauczyciela akademickiego,
autora wielu wyjątkowych monografii.
Przez cztery ostatnie lata to właśnie On
jako prorektor do spraw badań naukowych
był naszym Opiekunem i nie ma słów, by wyrazić,
ile to dla nas znaczyło, jak wiele Mu zawdzięczamy
i za jak wiele jesteśmy wdzięczni.

Rodzinie, wszystkim pozostającym w żalu
po Jego odejściu składamy wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia.

Nasza wspólnota akademicka straciła dziś
nie tylko wielkiego uczonego – straciliśmy
Mistrza, Autorytet, Przyjaciela.

Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

Profesor należał do Autorów
wyjątkowo przemyślanych i przygotowanych monografii.
Był człowiekiem niezwykle pracowitym,
słownym, a przy tym pełnym pogody ducha.
Obiecał jeszcze w październiku,
że teraz odpocznie po kadencji prorektora,
a my wiedziałyśmy, że jego odpoczynek „zaowocuje”
kolejną publikacją.
Niestety Profesor nie przyjdzie do wydawnictwa
z dokumentacją kolejnej pracy,
nie pożartuje, nie napije się z nami wydawniczej kawy,
nie ukaże się kolejna książka.
Tak bardzo żal…

Dyrekcja Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

 


Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa


prorektora do spraw badań naukowych w latach 2016–2020,
przewodniczącego Rady Bibliotecznej w kadencji 2016–2020,
członka Rady Centrum w kadencji 2016–2020,
członka Rady Konsorcjum w kadencji 2016–2020,
specjalisty, który chętnie służył Bibliotece
swym doświadczeniem i przychylnością.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
służący pomocą i dobrą radą, cieszący się szacunkiem
i uznaniem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu

Dyrektor wraz z pracownikami
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

 


Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy

prof. dr. hab. Andrzeja Norasa

pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
cenionego naukowca, wykładowcę i nauczyciela akademickiego,
naszego kolegę, przyjaciela, mistrza.

Rodzinie Zmarłego

składamy szczere wyrazy współczucia

Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ,
społeczność Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Pana Profesora dr. hab. Andrzeja Norasa


Prorektora ds. badań naukowych
Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016–2020
oraz
znakomitego naukowca
i nauczyciela wielu pokoleń studentów.

Rodzinie i Najbliższym oraz Współpracownikom

wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Rady Uczelnianej i Członków
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
składa
Prezes Aneta Trojanowska

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr Marty Koralewskiej-Wandzik


wieloletniego pracownika Katedry Geochemii,
Mineralogii i Petrografii
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie
jako osoba oddana ludziom i sprawom uczelni,
służąca pomocą i dobrą radą,
ciesząca się szacunkiem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Bohdana Jałowieckiego

prorektora Uniwersytetu Śląskiego do spraw wychowania
w latach 1978–1979,
dziekana Wydziału Nauk Społecznych w latach 1977–1978,
pierwszego kierownika Zakładu Procesów Urbanizacji i Planowania
Społecznego w Instytucie Socjologii, wybitnego socjologa miasta.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń socjologów, oddany ludziom i sprawom
uczelni, cieszący się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab.
Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego


doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,

wybitnego medioznawcy i komunikologa,
wieloletniego pracownika Instytutu Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
oddany ludziom i sprawom uczelni, cieszący się szacunkiem
środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. Marka Szyjewskiego

długoletniego pracownika Instytutu Matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
oddanego ludziom i sprawom uczelni, służącego pomocą i dobrą
radą, cieszącego się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach