List kondolencyjny

Poniżej publikujemy list kondolencyjny wygłoszony przez prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, rektora UŚ w poprzedniej kadencji, na pogrzebie Śp. Andrzeja Norasa. Msza pogrzebowa odbyła się 9 grudnia 2020 roku w kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach. W związku z ograniczeniami i reżimem sanitarnym Uniwersytet Śląski podjął decyzję, by ograniczyć do minimum skład oficjalnej delegacji, pozostawiając do decyzji członków wspólnoty akademickiej formę uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych. Ostatnie pożegnanie było transmitowane w internecie.

Szanowna Pani
Józefa Noras wraz z Rodziną

Kiedy ponad cztery lata temu podejmowałem się pełnienia funkcji rektora Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016–2020, byłem pewien dwóch rzeczy: po pierwsze, że Pani Mąż, Profesor Andrzej Noras, swoim doświadczeniem, mądrością i oddaniem sprawom UŚ będzie prorektorem ds. badań naukowych na miarę oczekiwań naszej wspólnoty i zmieniających się okoliczności związanych z ewaluacją. Po drugie, że mamy jedną kadencję, by swoją pracą udowodnić, że Uniwersytet Śląski, zaraz po rodzinie, to dla nas drugi dom, na rzecz rozwoju którego ciężko i z oddaniem będziemy pracować. Po czterech latach kadencji każdy z nas miał powrócić do często przerwanych projektów i realizacji przedsięwzięć, jakich nie było czasu zrealizować, pełniąc obowiązki rektorskie. Wiem, że Andrzej snuł plany związane z kolejną książką, artykułem, projektem naukowym…

Trudno uwierzyć, że zamiast czytać Jego publikację, kieruję do Pani list kondolencyjny. Ciężko pogodzić się z myślą, że już nigdy Andrzej nie podzieli się z nami żartem, dowcipnymi anegdotkami, które tylko On umiał z maestrią opowiadać.

Drogi nam Andrzej był uczonym, nauczycielem akademickim, wychowawcą, prorektorem, prodziekanem, ale przede wszystkim szczerym, otwartym i prawym człowiekiem. Należał do elitarnego grona znamienitych postaci świata akademickiego, określanych mianem ludzi Uniwersytetu, dla których uczelnia to nie tylko miejsce pracy. Uniwersytet był dla Andrzeja pasją i życiem. Z niebywałym oddaniem zaangażował się w sprawę reformy nauki i szkolnictwa wyższego oraz przekształcenia UŚ w nowoczesną uczelnię. Jego działalność naukowa, organizacyjna i dydaktyczna, charakteryzująca się autentyczną troską o człowieka, jest tego świadectwem. Był wybitnym uczonym, jednym z czołowych polskich znawców neokantyzmu, wspaniałym nauczycielem akademickim, który cierpliwie i z ogromnym zaangażowaniem przekazywał studentom swoją wiedzę i umiejętności. Był niekwestionowanym autorytetem naukowym – wymagającym, pragmatycznym i merytorycznym, nieustannie dbającym o najwyższy poziom uniwersyteckiego kształcenia i prowadzonych badań naukowych. Wytyczał nowe kierunki badawcze oraz inspirował współpracowników. Dla wielu był Mistrzem, niedościgłym wzorem. Wielokrotnie dawał świadectwo troski o rozwój kadry naukowej, wychowanie młodego pokolenia filozofów.

Zaangażowanie oraz niezwykła aktywność Andrzeja przejawiały się m.in. w wypełnianiu jednej z naczelnych zasad misji Uniwersytetu, jaką jest służenie społeczeństwu. Służył wspólnocie naszego Uniwersytetu, środowisku naukowemu i społeczeństwu, dzieląc się swoją ogromną wiedzą, mądrością, doświadczeniem i umiejętnościami. Bezinteresownie działał na rzecz wspólnoty, w której żył, czyli nas wszystkich.

Chylę czoła przed Jego wspaniałą osobowością i znakomitymi dokonaniami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi.

W naszej pamięci Profesor Andrzej Noras, Drogi Andrzej, pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądry i szlachetny, dowcipny, wspaniały Przyjaciel, Dziadek rozmiłowany w Wnuczkach, których narodzin szczerze Andrzejowi gratulowaliśmy.

Pozostawił trwały ślad w naszych sercach i ślad materialny w postaci dzieł naukowych.

Będzie nam Go bardzo brakowało. Cześć Jego Pamięci.
Łączymy wyrazy szacunku.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w latach 2016–2020

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
prorektor ds. kształcenia i studentów
w latach 2016–2020

Prof. dr hab. Michał Daszykowski
prorektor ds. finansów i rozwoju w latach 2016–2020

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej
w latach 2016–2020