Kronika UŚ

Innowator Śląska 2020

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego oraz nagrodę specjalną przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w konkursie Innowator Śląska 2020 dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania na terenie GZM. W konkursie nagrodzone zostało urządzenie do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej, które znajdzie zastosowanie w badaniach lotnych związków organicznych znajdujących się w wydychanym powietrzu, zwłaszcza w celu prowadzenia wczesnej diagnostyki zmian śródmiąższowych w płucach poprzez analizę składu frakcji oskrzelikowo-pęcherzykowej wydychanego powietrza u pacjentów po przebytym ARDS oraz z podejrzeniem przewlekłych chorób śródmiąższowych płuc. Urządzenie zostało objęte ochroną prawną, zostało bowiem zgłoszone jako wynalazek do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, ponadto jego design uzyskał ochronę na terytorium Unii Europejskiej poprzez rejestrację jako wzór przemysłowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Urządzenie opracowali naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki oraz Uniwersytetu Śląskiego, wśród których znaleźli się dr hab. Andrzej S. Swinarew, prof. UŚ, mgr Jadwiga Gabor, mgr inż. Klaudia Kubik oraz mgr inż. Mateusz Przybyła.

Laureaci konkursu Miniatura 4

Miniatura 4 to konkurs Narodowego Centrum Nauki na działania naukowe służące przygotowaniu przyszłych projektów badawczych. W ramach inicjatywy mogą być zgłaszane wnioski na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów badawczych lub konsultacyjnych.

27 listopada ogłoszona została kolejna lista rankingowa wniosków, które otrzymały finansowanie w ramach tego konkursu. Wśród nich jest 10 projektów realizowanych przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego: dr Agatę Szłapę-Kulę, dr Adriana Barylskiego, dr hab. Anetę Słodek, dr inż. Annę Szeremetę z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, z Wydziału Nauk Przyrodniczych: dr Katarzynę Pukowiec-Kurdę, dr Artura Taszakowskiego i dr Jacka Francikowskiego, z Wydziału Humanistycznego: dr Adam Pisarka oraz dr Rafała Cekierę i dr Marcina Moronia z Wydziału Nauk Społecznych.

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 311 174 zł.

Prof. Krzysztof Jarosz wyróżniony Orderem Palm Akademickich

Premier Republiki Francuskiej Jean Castex mianował prof. dr. hab. Krzysztofa Jarosza z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego Kawalerem Orderu Palm Akademickich. To najstarsze francuskie odznaczenie cywilne nadawane naukowcom oraz postaciom świata kultury i szkolnictwa. Insygnia Kawalera Orderu Palm Akademickich przyznawane są za zasługi w upowszechnianiu francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej.

Prof. Krzysztof Jarosz został uhonorowany odznaczeniem za wkład w rozwój współpracy francusko-polskiej w obszarze kształcenia akademickiego, w tym nauczania literatury francuskiej i frankońskiej. Laureat orderu jest literaturoznawcą romanistą, autorem opracowań monograficznych poświęconych André Gide’owi, Hubertowi Aquinowi, Jeanowi Giono i Robertowi Lalonde’owi, a także autorem ponad 80 artykułów naukowych i pomysłodawcą oraz redaktorem naczelnym dwóch czasopism – „Romanica Silesiana” (2006–2017) oraz „TransCanadiana” (2007–2013). Przetłumaczył ok. 20 dzieł i literackich, z których kilka można zaliczyć do światowej klasyki filozofii i sztuki. Uczestniczy w pracach rad naukowych krajowych i zagranicznych czasopism literaturoznawczych.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

Siedmioro naukowców z Uniwersytetu Śląskiego zostało laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii naukowiec przyszłości. Nagrody przyznawane są innowatorom, inwestorom, organizacjom i osobom indywidualnym za działania, które w szczególności wpływają na inteligentny i zrównoważony rozwój życia. Prestiżowe wyróżnienie cieszy się uznaniem zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym. Nagroda podkreśla wkład wyróżnionych w innowacje technologiczne i społeczne, które podnoszą standard życia. Wśród laureatów znaleźli się: dr Mateusz Dulski, prof. UŚ, dr inż. Karolina Jurkiewicz i dr hab. Kamil Kamiński, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz dr Marek Marzec, prof. UŚ, dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ, dr Joanna Żur i dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Prof. Janusz Janeczek ponownie przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Prof. dr hab. Janusz Janeczek po raz drugi został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Państwowej Agencji Atomistyki. Kadencja rady potrwa cztery lata. Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez prezesa PAA. Rada może ponadto samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

Gala Sportu Akademickiego 2019/2020

17 grudnia 2020 roku odbyła się uroczysta Gala Sportu Akademickiego 2019/2020. W tym roku gala odbyła się online. Uniwersytet Śląski odnotował najwyższy wynik w historii Akademickich Mistrzostw Polski – zajął 7. lokatę na 133 sklasyfikowane uczelnie. Nasi reprezentanci zdobyli łącznie 1735 punktów, co wystarczyło do zajęcia 4. miejsca wśród uniwersytetów. Akademickie Mistrzostwa Polski rozgrywane były w 46 dyscyplinach. Uniwersytet Śląski wziął udział w 42 wydarzeniach, w których naszą uczelnię reprezentowało 239 studentów i pracowników. Sportowcy zdobyli łącznie 7 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych medali w klasyfikacji generalnej. Oprócz tego Uniwersytet Śląski może pochwalić się kilkudziesięcioma medalami w rywalizacji uniwersytetów.

Laureaci konkursów Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił wyniki 18. edycji konkursów na najlepsze prace naukowe, projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, krótki film oraz informacje medialne. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr Małgorzata Kłoskowicz z Centrum Komunikacji Medialnej, Katarzyna Nachman, studentka Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, oraz Jakub Wyczik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Edukacji, Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwem Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii. Ich celem jest poszerzanie twórczego i edukacyjnego potencjału poprzez wyróżnianie najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei ochrony własności intelektualnej.