Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Aleksandra Barwicka-Makula: Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592

Agata Aleksandra Kluczek: Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta

FILOZOFIA. Piotr Machura: Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim: normatywność, działanie, praktyki

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 5: Antyczne techniki perswazyjne. Red. Edyta Gryksa, Patrycja Matusiak

Jan Kucharski, Przemysław Marciniak, Katarzyna Wa rcaba : Nie tylko dialogi. Recepcja twórczości Lukiana z Bizancjum

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Gaweł Janik: Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego

LITERATUROZNAWSTWO. Słowiańskie formuły nowoczesności – ideały i iluzje przemiany. Studia dedykowane Profesor Barbarze Czapik-Lityńskiej. Red. Lech Miodyński

Przekłady Literatur Słowiańskich 2019. T. 9. Cz. 2: Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu. Red. Katarzyna Majdzik

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Linguarum silva. T. 7. Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście. Red. Barbara Mitrenga

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Ksenia Gałuskina: La description lexicographique de la terminologie du droit pour les besoins de la traduction juridique du français vers le polonais. Analyse orientée objet des unités lexicales de la classe d’objets

PRAWO. Grzegorz Nancka: Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza

NAUKI POLITYCZNE. Paweł Sarna: „Odra” (1945–1950). Monografia czasopisma

PEDAGOGIKA. Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm. Red. Alicja Żywczok , Małgorzata Kitlińska-Król Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce. T. 2. Red. Urszula Szuściki Renata Raszka

Zapowiedzi

Prace naukowe

TEOLOGIA. Monika Gwóźdź: Przymierze. Fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich

SOCJOLOGIA. Urszula Swadźba , Rafał Cekiera , Monika Żak: Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów

LITERATUROZNAWSTWO. „Iudaica Russica” 2019, nr 1 (2). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Marek Piechota: (Nie)zapomniany czar arcydzieł. Anonim, Barańczak, Camus…

Marginalia w książce dawnej i współczesnej. Red. Bożena Mazurkowa

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Aleksandra Niewiara: Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura Adam Warzecha: Kościół w sferze publicznej: Natanek, Nergal, Boniecki. Wybrane studia przypadków

POLITOLOGIA. Magdalena Ślawska: Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych

NAUKI POLITYCZNE. Robert Rajczyk: Oblicza współczesnej propagandy. Przypadek chińsko-tajwańskiej wojny informacyjnej

PEDAGOGIKA. Urszula Szuścik: Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka + płyta CD

„Chowanna” 2018. T. 2 (51): Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. Red. naczelna Ewa Syrek , red. cz. monograficznej Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz