Kronika UŚ

Juwenalia Śląskie 2019

Juwenalia Śląskie to coroczne święto studentów organizowane w porozumieniu samorządów studenckich śląskich uczelni, które rozpoczyna się tradycyjnym korowodem i przekazaniem studentom kluczy do bram miasta. Stałymi punktami programu są również liczne koncerty plenerowe i imprezy klubowe. Każdego roku w wydarzeniach według szacunków organizatorów bierze udział ok. 50 tysięcy uczestników. Tegoroczne juwenalia odbywały się od 21 do 25 maja, a zainaugurował je barwny korowód, który wyruszył z Uniwersytetu Ekonomicznego i przemaszerował ulicami Katowic na plac przy pomniku Powstańców Śląskich, gdzie miało miejsce oficjalne przekazanie kluczy do bram miasta. W wydarzeniu udział wziął prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Juwenalia upłynęły pod znakiem koncertów klubowych i plenerowych stanowiących podróż po różnych gatunkach muzycznych.

Cieszynalia 2019

21 i 22 maja na terenie kampusu cieszyńskiego Uniwersytetu Śląskiego odbywał się festiwal Cieszynalia 2019. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegała w klimacie PRL. Organizatorami festiwalu były rady samorządów studenckich Wydziału Artystycznego UŚ oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. W programie Cieszynaliów znalazły się m.in. liczne koncerty, gra escape room, jam session w klubie „Panopticum”, gala rozdania nagród OskarUSie 2019, V Przegląd Twórczości Studentów A Rt+ Kontrasty oraz afterparty w klubie „Panopticum”.

Jubileusz Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”

W maju Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego świętował jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji zaplanowano trzy wyjątkowe wydarzenia: koncert galowy (24 maja), koncert jubileuszowy (25 maja) oraz bal jubileuszowy (25 maja). Wydarzenie stało się okazją do uhonorowania członków zespołu okolicznościowym medalem przyznawanym osobom lub instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i kreowania wizerunku uczelni. Odznaczenie stanowiące dowód uznania społeczności akademickiej za długoletnią pracę oraz zaangażowanie wręczył rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” powstał w 1969 roku z inicjatywy grupy studentów naszej Alma Mater. Jego założycielami byli Józef Zielina (choreograf), Władysław Byszewski (chórmistrz, kompozytor) oraz Stanisław Wodnicki (kierownik kapeli). Członkowie zespołu to studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz innych śląskich uczelni, a także osoby zainteresowane tańcem i śpiewem ludowym. Grupa od lat promuje folklor oraz uczelnię, uczestnicząc w wielu zagranicznych festiwalach oraz zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. SZPiT „Katowice” jest także gospodarzem Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, który w tym roku odbędzie się po raz 32.

Wykład prof. Ewy Łętowskiej

28 maja na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyło się seminarium pt. „Z czego polscy prawoznawcy nie zdają sobie sprawy (a powinni)”, podczas którego wykład wygłosiła prof. dr hab. Ewa Łętowska, wybitna znawczyni prawa cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego i praw człowieka. Prof. dr hab. Ewa Łętowska była sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, pełniła także funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Brała udział w pracach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, International Human Rights Council, Carter Center i European Foundation of Human Rights. Została uhonorowana tytułem doktora honoris causa, najwyższe wyróżnienie akademickie przyznały jej trzy uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest autorką ok. 500 artykułów naukowych. Wykład stanowił podsumowanie cyklu warsztatów organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego UŚ.

Letnia Akademia Gier 2019

Od 3 do 5 czerwca w Cieszynie odbywał się Festival of Art and Independent Games LAG – Letnia Akademia Gier. Celem wydarzenia, które co roku gromadzi osoby zainteresowane tworzeniem gier, jest promowanie działań artystycznych i naukowych związanych ze sztuką oraz grami niezależnymi. Podczas festiwalu odbyły się m.in. konferencja międzynarodowa pt. „Art, Media and Games”, w której udział wzięli eksperci związani z rynkiem gier, nowych mediów i sztuk wizualnych, warsztaty prowadzone przez specjalistów z kraju i zagranicy, prezentacja projektów powstałych podczas festiwalu, a także koncerty. Tegoroczna edycja była zwieńczeniem czteroletniego projektu. W realizację międzynarodowego przedsięwzięcia, które zakończy się we wrześniu 2019 roku, zaangażowane są trzy uczelnie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider projektu, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Cyryla i Metodego w Trnavie. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” przy wsparciu merytorycznym miasta Cieszyna i Agencji Rozwoju Przemysłu.

Prof. Tadeusz Lewowicki doktorem honoris causa UŚ

Prof. Tadeusz Lewowicki, jeden z najwybitniejszych współczesnych pedagogów o uznanym międzynarodowym autorytecie, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbyła się 4 czerwca w Cieszynie. Wniosek Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w tej sprawie został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 26 marca 2019 roku (uchwała nr 340). Prof. Tadeusz Lewowicki jest twórcą szkoły naukowej – pedagogiki wielostronnej i pedagogiki międzykulturowej, cenionym autorem licznych publikacji służących rozwojowi teorii i praktyki edukacji, niestrudzonym propagatorem najnowszych idei pedagogicznych i oświatowych, mistrzem i nauczycielem wielu pokoleń pracowników nauki oraz inicjatorem i twórcą naukowej szkoły badań kultury i oświaty pogranicza.

Naukowcy UŚ w redakcji czasopisma „Scientific Reports”

Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej UŚ, i dr Mariusz Kanturski, adiunkt w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ zostali członkami redakcji prestiżowego czasopisma „Scientific Reports” należącego do grupy Nature Research Journals. Czasopismo publikuje wyniki badań z dziedzin nauk przyrodniczych. Zespół redakcyjny, w którego skład wchodzą eksperci zajmujący się naukami klinicznymi, biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi i naukami o Ziemi, kieruje procesem recenzowania artykułów.

Prof. Jerzy Łuczka prowadzi badania dotyczące klasycznej i kwantowej fizyki statystycznej procesów nierównowagowych, podstaw fizycznych kwantowej informacji, nanofizyki oraz modelowania biologicznych i brownowskich motorów molekularnych. W latach 2012–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Fizyki Statystycznej i Nieliniowej w Europejskim Towarzystwie Fizycznym. Od 2006 do 2014 roku był członkiem Liaison Scientists Network (Deutsche Forschungsgemeinschaft – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), w latach 2000–2002 – członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki przy Prezydium PAN w kadencjach 2003–2007 i 2007–2010. Należał do zespołu redakcji czasopisma „European Physical Journal B” w latach 2011–2019. Za wybitne dokonania w naukach ścisłych został wyróżniony uniwersytecką nagrodą Pro Scientia et Arte. Od 2016 roku jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2018 roku – Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dr Mariusz Kanturski jest certyfikowanym tutorem akademickim, laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Entomolog interesuje się ewolucją, różnorodnością biologiczną, taksonomią i powiązaniami filogenetycznymi owadów z nadrodziny mszyc (Aphidoidea), a także ich szczegółową morfologią i strukturami zmysłowymi. Szczególną uwagę poświęca gatunkom z podrodziny Lachninae oraz mszycom z południowej i wschodniej Azji. Podczas pięciu lat pracy naukowej opublikował ponad 40 publikacji naukowych z zakresu morfologii, systematyki i filogenezy mszyc. Jest odkrywcą i współodkrywcą 4 rodzajów i 20 gatunków mszyc z Ameryki Północnej, Azji i Europy.

XXIII uroczysty koncert akademicki

8 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego odbył się XXIII uroczysty koncert akademicki „Wieczorna Pieśń”, który poprzedził wykład pt. „Wespół w zespół, a może indywidualnie?” wygłoszony przez prof. zw. dr hab. Barbarę Kożusznik. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymał Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej wręczona została Cieszyńskiej Orkiestrze Dętej Uniwersytetu Śląskiego. Wśród wykonawców znaleźli się: Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, Izabella Zielecka-Panek (dyrygent, przygotowanie chóru), Chór Dydaktyczny Instytutu Muzyki, Aleksandra Zeman (przygotowanie chóru), Roksana Wardenga (mezzosopran), Ihor Maryshkin (baryton), Karol Pyka (dyrygent). W programie wydarzenia zaplanowano specjalny występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” UŚ. Za animacje odpowiedzialne były Małgorzata Łuszczak i Ewa Jaworska.

ŚFN zwycięzcą konkursu EUPRIO Awards 2019

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE zdobył uznanie i pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze inicjatywy komunikacyjno-marketingowe uczelni europejskich – EUPRIO Awards 2019. Nagroda przyznawana jest przez stowarzyszenie European Association of Communication Professionals in Higher Education podczas dorocznej międzynarodowej konferencji. Prace ilustrujące inicjatywy oceniało zarówno jury konkursowe, jak i uczestnicy spotkania. Za najlepszy pomysł promujący wydarzenie o charakterze popularnonaukowym oba gremia uznały Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Instytucją zgłaszającą przedsięwzięcie do konkursu był Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider i pomysłodawca festiwalu. Wyniki zostały ogłoszone 18 czerwca podczas konferencji EUPRIO odbywającej się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Złotą Różę dla zwycięzców odebrał reprezentant Uniwersytetu Śląskiego – Giga Gogosashvili z Działu Współpracy z Zagranicą. Drugie i trzecie miejsca zajęły kolejno: Uniwersytet Pompeu Fabry w Barcelonie i Uniwersytet Sztuki w Helsinkach.

Wyróżnienia JM Rektora UŚ

19 czerwca odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do plebiscytu w XI edycji konkursu wyłoniono osoby, które ze względu na swoją działalność lub osiągnięcia zasłużyły na szczególne wyróżnienie. Nagrodę społeczności akademickiej i zaszczytny tytuł Studentki 2019 Roku otrzymała Agata Zwolankiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UŚ, stypendystka Edward Barry McDougall Scholarship. Z kolei tytułem Doktorantki 2019 Roku uhonorowana została Katarzyna Zioło z Wydziału Filologicznego, założycielka Doktoranckiego Koła Naukowego Prototyp, a także fundacji Wielki Człowiek, opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Młodych Teatrologów.