Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Marcela Gruszczyk: Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Katarzyna Niesporek: Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 2 (12): Rozprawy i artykuły: „Materialność nowoczesności”. Red. naczelny Krzysztof Uniłowski , redaktor materiałów w części „Materialność nowoczesności” Anna Kałuża

Marek Mikołajec: Wspólnota i literatura. Studia o prozie Gustawa Morcinka

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura”. 2018, nr 37, 2/2018: maska/pseudonim/ awatar. Red. nacz. Wojciech Kalaga , z-ca red. nacz. Marzena Kubisz

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Antonina Kurtok: Kulturalne i literackie konteksty relacji chorwacko- węgierskich w XIX i XX wieku

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4. Red. Aleksandra Kali sz , Ewelina Tyc

Linguarum silva. T. 7: Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście. Red. Barbara Mitrenga

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (2). Red. Danuta Gabryś-B arker , Adam Wojtaszek

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Agnieszka Gasz: Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 4 (31): Konteksty ochrony zbiorów bibliotecznych. Red. Agnieszka Bangrowska (wersja elektroniczna)

STUDIA O KULTURZE. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska , red. tematyczny Robert Boroch

MUZYKA. Muzyka na Śląsku Cieszyńskim. Red. Bogumiła Mika , Magdalena Szyndler

PRAWO. Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Red. Grzegorz Dobrowolski, Aleksander Lipiński , Ryszard Mikosz , Gabriel Radecki (wersja elektroniczna)

„Z Dziejów Prawa”. T. 11 (19), cz. 1. Red. Marian Mikołajczyk , Wojciech Organiściak

„Z Dziejów Prawa”. T. 11 (19), cz. 2. Red. Marian Mikołajczyk , Wojciech Organiściak

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2018, nr 1–2. Red. Grzegorz Dobrowolski, Małgorzata Piekarska (wersja elektroniczna)

PEDAGOGIKA. Ewa Tomaszewska: Tam i z powrotem. Rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku. Wyd. 2. popr. i uzup.

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 10 (14). Red. Jerzy Sperka , Bożena Czwojdrak

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. ZWIERZĘ – JĘZYK – EMOCJE. Dyskursy i narracje. Red. Marzena Kubisz , Justyna Tymieniecka - S uchanek

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych. Red. naczelna Ewa S yrek , red. tomu Alina Budniak

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 27, nr 2/2018: Kobiety z niepełnosprawnością i wobec niepełnosprawności. Zagadnienia edukacji i socjalizacji. Red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak