15 lutego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się I Ogólnopolska Konferencja „Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową”

Z inicjatywą studencką na Wschód

Ideą konferencji było rozpowszechnienie wiedzy i propagowanie badań nad systemem ekonomicznym i prawnym Państwa Środka. Zorganizowana została przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Chińskiego oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Nie jest to jedyna inicjatywa na Uniwersytecie Śląskim mająca na celu zbudowanie pomostu między Polską a Chinami – krajami, które dzieli ponad 6600 kilometrów, ale łączy zaskakująco wiele podobieństw kulturowych.

Jeszcze dwie dekady temu Chiny wydawały się miejscem egzotycznym, które stanowić mogło atrakcyjny cel wyjazdu dla spragnionego przygód podróżnika, ale nie wzbudzało większego zainteresowania w obrębie nauk ekonomicznych czy prawnych. Dzisiaj ten generujący PKB o wartości blisko 26 mld dolarów rocznie kraj zasiedlony przez niemalże półtora miliarda obywateli stanowi przedmiot zainteresowania czy wręcz obiekt fascynacji rzesz specjalistów – od ekonomistów, po badaczy społecznych i historyków, na prawnikach kończąc. Nie powinien więc specjalnie dziwić fakt, że przez ostatnie kilka lat obserwuje się wzmożone zainteresowanie nauką języka chińskiego, kulturą czy prawem. Chociaż rynek Chin stopniowo się otwiera, a mały, średni i duży biznes intensywnie poszukują ekspertów zaznajomionych z gospodarką Państwa Środka, rozwój badań w tym zakresie wciąż pozostaje zbyt skromny w stosunku do potrzeb. Można jednak stwierdzić, że Uniwersytet Śląski należy tu do pionierów, a wydarzenia takie, jak inicjująca cykl spotkań konferencja, dają nadzieję na wykształcenie kadry specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, języka i kultury współczesnych Chin.

Po powitaniach ze strony dziekana WPiA prof. dr. hab. Czesława Martysza oraz prorektora dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego rozpoczęto panel studentów i doktorantów prowadzony przez prof. dr hab. Ewę Rott-Pietrzyk, adw. Magdalenę Stryję, a także studenta III roku WPiA Macieja Zuziaka. Uczestnicy panelu zjechali z całej Polski, aby przybliżyć licznie przybyłym uczestnikom szeroki wachlarz tematyczny, począwszy od sytuacji geopolitycznej Państwa Środka, aż po szczególne uregulowania umowy franchisingu w prawie chińskim czy inicjatywę 16+1. Punktem centralnym wydarzenia był panel ekspercki prowadzony przez dr. hab. prof. UŚ Rafała Blicharza i studentkę IV roku WPiA Weronikę Żebrowską, dzięki któremu uczestnicy konferencji mogli poznać tematykę dotyczącą Chin z perspektywy jednych z najlepszych ekspertów w Polsce, jak prof. dr hab. Bogdan Góralczyk (UW), który dzielił się wieloletnim doświadczeniem zebranym w książce pt. Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, tłumacz i doradca biznesowy Marcin Wielondek prezentujący istotne zagadnienia komunikacji w relacjach polsko-chińskich czy Adrian Zwoliński odnoszący się do zacieśniających się więzi gospodarczych między Polską a Chinami. Doświadczenia swoje prezentowali także przedstawiciele przedsiębiorców, np. Paulina Kiełbus- -Jania z ramienia BigChina Sp. z o.o. przybliżyła problematykę importu produktów z Chin, a Andrzej Laprus z kancelarii PWC Legal opowiedział o prawnych aspektach obrotu między Polską a Chinami.

I edycja konferencji zakończyła się dużym sukcesem, co potwierdziły miłe słowa płynące zarówno ze strony referentów, jak i audytorium. Organizatorzy, tj. Międzywydziałowe Koło Kultury i Prawa Chińskiego (działające pod opieką prof. dr. hab. Ewy Rott-Pietrzyk i dr Katarzyny Bańki-Orłowskiej) oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ w Katowicach (kierowane przez dr. Agnieszkę Tambor), zainspirowani wypowiedziami ekspertów, już przygotowują kolejną edycję.

Konferencja nie jest jedyną inicjatywą dotyczącą Państwa Środka, która odbywa się na Uniwersytecie Śląskim. Zarówno Koło, jak i Centrum angażują się w organizację wielu cyklicznych wydarzeń i w wielu biorą udział (jak np. Dzień Chiński organizowany na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu czy Śląski Festiwal Nauki). Członkowie Koła byli współorganizatorami i uczestnikami konferencji naukowej Oriental Meetings in Sosnowiec (OMIS). Centrum Języka i Kultury Chińskiej zapewnia nadto doskonałe warunki do nauki języka chińskiego, angażując chińskich lektorów. Z kolei na WPiA UŚ odbyły się już dwie edycje Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej z wykładami prowadzonymi przez profesorów z Chin. Studenci Wydziału Filologicznego i WPiA UŚ zarażają swą pasją do Państwa Środka także innych na organizowanych regularnie i cieszących się dużym zainteresowaniem wykładach.

Jeśli chciałbyś dzielić pasję z grupą osób pełnych pasji, energii oraz pomysłów i razem z nimi tworzyć nietuzinkowe wydarzenia, zapisz się do Międzywydziałowego Koła Kultury i Prawa Chińskiego. Więcej na ten temat: https://www.facebook.com/polskachinysilesia.