Kronika UŚ

Wizyta przedstawicieli Ambasady Kanady

26 lutego gośćmi Wydziału Filologicznego byli JE Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon oraz doradca ds. politycznych i społecznych Jeremy Wallace. W spotkaniu udział wzięli dziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz i prodziekan ds. studentów i kształcenia dr hab. Jolanta Latkowska, a także pracownicy Wydziału Filologicznego i organizatorzy ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie dla szkół ponadgimnazjalnych „Discover Canada”. Wizyta połączona była z półfinałem VI edycji Konkursu, którego organizatorami są Centrum Studiów Kanadyjskich i Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Karola Miarki w Żorach. JE Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon wygłosiła dwa wykłady. Pierwszy adresowany był do półfinalistów konkursu i ich nauczycieli, drugi – przeznaczony dla studentów Wydziału Filologicznego. W programie zaplanowano ponadto spotkanie doradcy ds. politycznych i społecznych Jeremy’ego Wallace’a ze studentami specjalności amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Prof. Claudia Polzin- -Haumann gościem UŚ

28 lutego wizytę na Uniwersytecie Śląskim złożyła prof. dr. Claudia Polzin-Haumann – wiceprezydent Universität des Saarlandes (Niemcy). W rektoracie gościa przyjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, w spotkaniu udział wziął również prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Obie uczelnie łączy współpraca w zakresie wymiany akademickiej, Universität des Saarlandes to uczelnia partnerska UŚ w ramach programu Erasmus+. Z kolei Uniwersytet Śląski jest partnerem stowarzyszonym w złożonym właśnie projekcie EURCross-Border Alliance, w którym rolę lidera odgrywa niemiecka uczelnia. W programie wizyty przewidziano także spotkanie z przedstawicielami Wydziału Filologicznego oraz Działu Współpracy z Zagranicą. Prowadzone rozmowy dotyczyły wspólnych projektów, pogłębienia współpracy i planów na przyszłość.

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego

7 marca w siedzibie uczelni odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego. Nowy organ kolegialny powołany został zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwałę w tej sprawie Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął 26 lutego. Rada licząca siedmiu członków składa się z przedstawicieli śląskiej Alma Mater, osób spoza wspólnoty akademickiej oraz przewodniczącego samorządu studenckiego. Jest trzecim, oprócz rektora i senatu, najważniejszym organem uczelni. Pierwsze posiedzenie nowego gremium stanowiło okazję do wręczenia listów gratulacyjnych członkom Rady. Z rąk JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka listy odebrali reprezentanci środowiska akademickiego – prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, prof. zw. dr hab. Marian Paluch, dr hab. Edyta Sierka, a także członkowie spoza wspólnoty akademickiej – dr Andreas Glenz, Piotr Uszok, prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała oraz przewodniczący samorządu studenckiego Łukasz Grabolus. Do momentu wejścia w życie nowego statutu uczelni prace gremium skoncentrują się na: uchwaleniu regulaminu funkcjonowania Rady, zaopiniowaniu projektu statutu Uniwersytetu Śląskiego oraz wskazaniu kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat). Po wejściu w życie nowego statutu Rada nabierze pełni uprawnień określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jej kadencja trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku.

Prof. Krzysztof Zanussi nagrodzony

Co roku Polska Akademia Filmowa nagradza najlepsze rodzime filmy, ich twórców, a także odtwórców ról, przyznając im statuetki Orłów. Laureaci Polskiej Nagrody Filmowej wyłaniani są w dziewiętnastu kategoriach, jedną z nich jest nagroda za całokształt twórczości wręczana od pierwszej edycji konkursu, czyli od 1999 roku. W tym roku wyróżnienie to otrzymał prof. zw. Krzysztof Zanussi z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ. Decyzja członków Polskiej Akademii Filmowej ogłoszona została 7 marca 2019 roku podczas spotkania twórców nominowanych w tegorocznej edycji. Tegoroczny laureat Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2019 za osiągnięcia życia jest reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym, autorem publikacji książkowych i felietonów, cenionym nauczycielem akademickim oraz doktorem honoris causa uniwersytetów polskich i zagranicznych. Krzysztof Zanussi jest także twórcą szkoły reżyserów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, z którym związany jest od 1980 roku, profesorem zwyczajnym w Zakładzie Reżyserii Telewizyjno-Filmowej, wykładowcą przedmiotów z zakresu reżyserii filmowej i teatralnej oraz produkcji filmowej, a także promotorem wielu prac magisterskich i doktoratów. Jego bogaty dorobek artystyczny obejmuje dzieła filmowe na trwałe zapisane w historii polskiego i europejskiego kina. W 2018 roku został wyróżniony Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” oraz Nagrodą Pro Scientia et Arte w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych i dydaktycznych. Nagrody za całokształt twórczości wręczone zostały podczas gali, która odbyła się 25 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. Wówczas ogłoszona została również lista laureatów w pozostałych kategoriach. Wśród nominowanych do tegorocznych Orłów byli także twórcy związani z katowicką filmówką – jej wykładowcy i absolwenci: w kategorii najlepszy film – Kamerdyner, reż. prof. Filip Bajon (Wydział Radia i Telewizji UŚ); w kategorii odkrycie roku – Paweł Maślona (absolwent UŚ), najlepsza reżyseria, Atak Paniki; w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny – 1983, reż. Agnieszka Holland, Katarzyna Adamik, Olga Chajdas, Agnieszka Smoczyńska (absolwentka UŚ).

Prof. Wiesław Banyś członkiem Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, członek zarządu European University Association, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został powołany w skład Rady Programowej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu na kadencję 2019–2022. Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jest jednostką naukową z ponad stuletnią tradycją. Początki jej działalności sięgają 1893 roku. Placówka współpracuje między innymi z takim ośrodkami, jak Francuska Akademia Nauk (Académie des sciences de l’Institut de France), Centre national de la recherche scientifique (CNRS) czy UNESCO. Dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jest dr hab. Maciej Forycki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tydzień Mózgu 2019

Od 11 do 15 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbywały się wykłady otwarte organizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. Uniwersytet Śląski już po raz dziesiąty włączył się w obchody wydarzenia, którego celem jest promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii, kognitywistyki i psychologii. Spotkania przygotowane w ciekawej, popularnonaukowej formule adresowane były do studentów, uczniów oraz osób interesujących się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu. W programie znalazły się wykłady: Mateusza Kosteckiego „Jak daleko można zajść bez mózgu? O ewolucji układu nerwowego”, prof. dr. hab. Ryszarda Tadeusiewicza „Dążenie do zrozumienia działania mózgu poprzez budowę i badanie modeli komputerowych w postaci sieci neuronowych”, dr. hab. Jana Rodrigueza Parkitna „Układ nagrody w mózgu” oraz dr. Łukasza Lamży „Inteligencja pierwotniaków: bez mózgu, bez neuronów, w jednej komórce”. Tydzień Mózgu 2019 na Uniwersytecie Śląskim organizowany jest przez pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego we współpracy ze specjalistami informacji naukowej z CINiB-y.

Grand Prix Brick Award 2019 dla WRiTV UŚ

Brick Award to nagroda wyróżniająca obiekty o niebanalnej architekturze, w których zastosowano materiały ceramiczne. Międzynarodowy konkurs od ponad 14 lat organizuje firma Wienerberger produkująca tego typu materiały. Tegoroczna 4. polska edycja konkursu została rozstrzygnięta 12 marca. Grand Prix oraz nagrodę w kategorii sharing public spaces otrzymał budynek Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego autorstwa pracowni Baas Arquitectura, Grupa 5 Architekci i MAŁECCY Biuro Projektowe. Przyznając Grand Prix, jury doceniło walory nowej siedziby katowickiej filmówki jako budynku współczesnego, a jednocześnie ponadczasowego, subtelnie wpisującego się w lokalny kontekst i łączącego doświadczenia kultur północnej oraz południowej Europy. Znaczenie miało również kreatywne wykorzystanie materiałów, w tym ceramiki budowlanej w wielu odmianach. Komisja konkursowa brała pod uwagę zarówno obiektywne walory projektu, jak i kryteria, według których budynek będzie oceniany w międzynarodowej edycji. Wyróżnione konkursowe realizacje trafią bowiem do światowej edycji Wienerberger Brick Award 2020 jako kandydaci reprezentujący polską architekturę.

XIII Święto Liczby Pi

Tradycyjnie w marcu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii zorganizowano Święto Liczby Pi. Na program wydarzenia złożyły się wykłady popularnonaukowe, różnorodne warsztaty, a także pokazy i konkursy z nagrodami. Spotkania adresowane były nie tylko do kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, ale także do studentów, nauczycieli i absolwentów. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 14 marca o godz. 9.42 (czyli 3 × 3,14). Termin nie jest wybrany przypadkowo, nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3.14, czyli pierwszych trzech cyfr liczby pi, ponieważ pomysł obchodów święta powstał w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych. Na Uniwersytecie Śląskim wydarzenie zorganizowano po raz 13. Wykład inauguracyjny pt. „Trochę o triangulacjach wielokątów i wielościanów” wygłosił prof. dr hab. Paweł Walczak.

Podpisanie umowy z Instytutem Cervantesa w Krakowie

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Instytutem Cervantesa w Krakowie. Podpisanie umowy odbyło się 15 marca na Wydziale Filologicznym podczas tegorocznej edycji Hispanofonii. W imieniu uczelni dokument sygnował JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a Instytut Cervantesa w Krakowie reprezentował Don Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal. W spotkaniu udział wzięli również m.in. JE Ambasador Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria Valderrama, dziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz oraz kierownik Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, która była inicjatorką działań zmierzających do podpisania oficjalnej umowy między obiema instytucjami. W ramach współpracy planowane jest organizowanie między innymi corocznych międzynarodowych konferencji poświęconych kształceniu nauczycieli języka hiszpańskiego jako języka obcego (ELE), warsztatów dydaktycznych, a także opracowanie programu praktyk dla studentów w Instytucie Cervantesa oraz współorganizowanie wydarzeń kulturalnych promujących język i kulturę Hiszpanii, Hispanoameryki i krajów hispanojęzycznych.