Święto Liczby Pi 2019

Tegoroczne Święto Liczby Pi zainaugurował wykład prof. dr.
hab. Pawła Walczaka pt. „Trochę o triangulacjach wielokątów
i wielościanów”
Tegoroczne Święto Liczby Pi zainaugurował wykład prof. dr. hab. Pawła Walczaka pt. „Trochę o triangulacjach wielokątów i wielościanów”
Wydarzenie każdego roku przyciąga w mury Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii tłumy dzieci i młodzieży szkolnej
Wydarzenie każdego roku przyciąga w mury Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii tłumy dzieci i młodzieży szkolnej
W przygotowanie pokazów włączyli się uczniowie I LO im.
M. Kopernika w Katowicach
W przygotowanie pokazów włączyli się uczniowie I LO im. M. Kopernika w Katowicach
Na program wydarzenia składały się interesujące wykłady popularnonaukowe
i różnorodne warsztaty
Na program wydarzenia składały się interesujące wykłady popularnonaukowe i różnorodne warsztaty
Pokaz reakcji spalania różnych metali w płomieniu palnika
Pokaz reakcji spalania różnych metali w płomieniu palnika
Demonstracja właściwości „suchego lodu”
Demonstracja właściwości „suchego lodu”


Fotografie: Agnieszka Szymala, Ewa Kurzeja, Robert Skorek