Koło Naukowe Infologów działa przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ

Czytanie książek rozwija umysł

W latach 1975/1976 Koło Naukowe Infologów (wówczas Koło Naukowe Bibliotekoznawców) rozpoczęło działalność przy Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Katowicach pod kierunkiem ówczesnego dyrektora Adama Jarosza. Nie licząc przerwy, która miała miejsce w latach 80. XX wieku, działalność Koła wyróżnia się nieprzerwaną aktywnością. Obecnie opiekę nad infologami sprawuje dr hab. Agnieszka Gołda.

Członkowie Koła Naukowego Infologów
Członkowie Koła Naukowego Infologów

Problem z czytelnictwem w Polsce staje się coraz bardziej powszechny. Po przebrnięciu przez spisy lektur szkolnych, a później podręczników na studiach wyższych, większość społeczeństwa nie uznaje czytania za przyjemną formę spędzenia wolnego czasu. Zupełnie inaczej tę sferę życia postrzegają członkowie Koła Naukowego Infologów UŚ, którzy część swoich działań poświęcają aktywizowaniu różnych grup społeczeństwa do czytania książek – w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

– Czytanie książek ma bardzo dużo zalet, z których nie każdy zdaje sobie sprawę – opowiada jedna z członkiń Koła, Karolina Żuk. – My mieliśmy to szczęście, że sposób oddziaływania lektury na ludzki umysł poznaliśmy podczas studiów. Osoby oczytane są np. mniej podatne na manipulacje. Choć w niektórych środowiskach panuje opinia, że książki są niepotrzebne, to trzeba zdawać sobie sprawę z bardzo prostego mechanizmu – czytanie wzbogaca nasze słownictwo. Regularne czytanie pozwala także zachować na dobrym poziomie – wydawałoby się oczywistą – umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Promocję czytelnictwa wśród Polaków infolodzy uatrakcyjniają w tym roku kolejną akcją book-crossing (Uwolnij książkę) polegającą na puszczaniu w obieg wybranych pozycji książkowych i zachęceniu do przekazywania ich sobie z rąk do rąk wśród członków rodziny czy znajomych.

– Książki oznaczamy specjalnymi naklejkami i rozdajemy napotkanym przechodniom lub zostawiamy w miejscach, gdzie występują większe skupiska ludzi, jak np. autobusy czy przystanki komunikacji miejskiej. Dodatkowo naszą działalność poszerzamy o rozdawanie ulotek związanych z book-crossingiem, by każdy, kto otrzyma oznaczoną przez nas książkę, czuł się zachęcony do jej przeczytania – tłumaczy Martyna Król, niedawna przewodnicząca Koła.

Działalność członków Koła nieustannie się rozwija. Cyklicznie organizują konferencje, które łączą aktywność badawczą bibliologów, informatologów oraz przedstawicieli innych nauk, głównie humanistycznych i społecznych.

– Celem przygotowywanych przez nas konferencji jest przede wszystkim rozwój naukowy, ale nie pomijamy sfery życia społecznego – opowiada Dominika Panek. – Wynikiem naszych ostatnich obserwacji jest konkluzja dotycząca niedostosowania bibliotek do potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Choć część udogodnień architektonicznych wynika z zapisów obowiązującego prawa, to nie zawsze są one wdrażane. Nie można też zapomnieć o osobach z dysfunkcjami wzroku, dla których są przeznaczone dokumenty pisane alfabetem Braille’a, obecnie rzadko dostępne w książnicach.

– Członkiem naszego Koła może być każdy student Uniwersytetu Śląskiego, który wyraża chęć zaangażowania się, a swoje zainteresowania lokuje w poruszanej przez nas tematyce: informacji, internetu, książki, biblioteki – zaprasza Magdalena Mientus.

Od kilku lat infolodzy biorą też udział w Śląskich Festiwalach Nauki, podczas których przyciągają uwagę dzieci i młodzieży (ostatnio prowadzili m.in. warsztaty introligatorskie, z zakresu kaligrafii, przygotowali konkursy na temat bezpiecznego korzystania z sieci). Studenci wspierają również rozwój naukowego czasopisma Instytutu „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, nad którym naczelną opiekę sprawuje dr hab. Agnieszka Gołda.

– Koło Naukowe Infologów UŚ ma na celu promowanie czytelnictwa, rozwijanie własnej kreatywności, zachęcenie do troski o rozwój umysłowy oraz własnych, naturalnych predyspozycji, a także przekonanie ludzi, że książka to dobra zabawa – podsumowała Julia Lewandowska.

Autorzy: Katarzyna Stołpiec
Fotografie: Katarzyna Szmidt