Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Jana Olgierda Dzięgielewskiego

emerytowanego profesora zwyczajnego Instytutu Chemii
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletniego kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej
i Radiacyjnej,
specjalisty z zakresu chemii nieorganicznej,
autora licznych prac naukowych.
W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń chemików,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Stanisławy Szczerby


emerytowanego pracownika administracyjnego
Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletniej kierownik Działu Kadr,
Osoby cenionej i życzliwej, zawsze służącej pomocą
i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach