Kronika UŚ

Siedziba WRiTV w finale konkursu o nagrodę Mies van der Rohe 2019

Wielokrotnie nagradzany budynek nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazł się jako jedyny z Polski na tzw. krótkiej liście kandydatów do tegorocznej nagrody w dziedzinie współczesnej architektury Mies van der Rohe – najbardziej prestiżowego wyróżnienia przyznawanego raz na dwa lata przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Fundację Miesa van der Rohe. Jej laureatami są autorzy projektów, które wyznaczają nowe trendy w światowej architekturze. Wyłanianie zwycięzcy odbywa się w czterech etapach: 11 grudnia 2018 roku jury ogłosiło listę 383 nominowanych projektów. Z Polski zakwalifikowano aż 18 budynków. Etap drugi to wyselekcjonowanie 40 projektów, spośród których do ścisłego finału wybranych zostanie zaledwie 5. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 maja 2019 roku w Barcelonie. Usytuowana przy ul. Św. Pawła w Katowicach siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego została zaprojektowana przez trzy pracownie: Grupę 5 Architekci z Warszawy, BAAS Arquitectura z Barcelony oraz katowicką pracownię Małeccy Biuro Projektowe. Realizacja przedsięwzięcia łączy tradycję z nowoczesnością i wpisuje się tym samym w szerszy projekt władz miasta, którego celem jest rewitalizacja okolicy. Dotychczas siedziba WRiTV UŚ doceniona została między innymi w takich konkursach, jak: Nagroda Architektoniczna „Polityki” 2017, Bryła Roku i Grand Prix Nagrody Roku 2018 Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Posiedzenie Rady IROs Forum

10 i 11 stycznia na Uniwersytecie Śląskim odbywało się posiedzenie Rady International Relations Offices Forum (IROs Forum) – sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów, promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą, wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego. Jednostka powstała w 2007 roku na podstawie umowy międzyuczelnianej, obecnie zrzesza 20 uczelni członkowskich, w tym Uniwersytet Śląski.

Program pierwszego dnia posiedzenia obejmował podsumowanie kadencji 2017–2018, omówienie spraw bieżących oraz planów na kolejne lata, a także wybory nowego przewodniczącego. Drugiego dnia uczestnicy omawiali tematy związane z wymianą akademicką w ramach programu Erasmus+ KA103 i KA107, poruszone zostały między innymi kwestie dotyczące współpracy z sekcjami ESN, nowej edycji programu na lata 2021–2027 oraz metod promocji i upowszechniania rezultatów programu Erasmus+. W spotkaniu udział wzięło 24 ekspertów z 18 polskich uczelni. Podczas posiedzenia nową przewodniczącą Rady wybrana została Dorota Maciejowska kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

XII Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

11 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbył się XII Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Wydarzenie zostało ustanowione przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w 2008 roku dla uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty – doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz członka Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). W ramach cyklicznych spotkań do wygłoszenia prelekcji zapraszani są uczeni o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych. Gościem tegorocznej edycji był prof. James A. Yorke z Center for Bioinformatics and Computational Biology (CBCB) działającego w ramach University of Maryland (USA), który wygłosił wykład pt. „Multi-chaos”.

VIII Noc Biologów

11 stycznia odbyła się VIII Noc Biologów, ogólnopolska akcja, w której udział biorą uniwersyteckie wydziały biologiczne z całej Polski, w tym także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym roku Noc Biologów otworzyła edukacyjny weekend połączony z 3. Śląskim Festiwalem Nauki Katowice. Hasło ósmej edycji brzmiało „Żywa energia”. Wydarzenie, które było okazją do udziału w laboratoriach, warsztatach, konkursach, wykładach oraz pokazach, zainaugurowała prelekcja pt. „Ile energii do życia potrzebuje człowiek właściw(y)ie?” dr. Marcina Lipowczana.

3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE odbywał się od 12 do 14 stycznia, a poprzedziła go VIII Noc Biologów na Uniwersytecie Śląskim. Inauguracja festiwalu miała miejsce w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Poprowadził ją dr Tomasz Rożek, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy naukowych w Polsce. Dla uczestników spotkania przygotowano widowisko z eksperymentami. W programie inauguracji znalazły się również: rozmowa z gościem specjalnym – astronautką NASA Nicole Stott, prezentacja muzyczno- -wizualna projektu CallTrain MO4/ HG4 przygotowana przez prof. Mariana Oslislo z katowickiej ASP oraz towarzyszących mu muzyków, a także wręczenie Śląskich Nagród Naukowych.

W kolejnych dniach, 13 i 14 stycznia, Śląski Festiwal Nauki KATOWICE przeniósł się do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w którym na publiczność czekały liczne atrakcje ze wszystkich obszarów wiedzy– nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych i społecznych, medycyny i zdrowia, a także sztuki. Łącznie na program t3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE składało się ponad 150 stawykładów, doświadczeń, warsztatów, wystaw i spotkań z interesującymi ludźmi ze świata nauki.

Liderem 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE był Uniwersytet Śląski w Katowicach, miastem gospodarzem – Katowice, a współgospodarzem – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Współorganizatorami wydarzenia były: Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Partnerem instytucjonalnym festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Głównym partnerem technologicznym jest Concept Music Art Sp. z o.o. Sponsorami strategicznymi przedsięwzięcia są PGNiG i PKO Bank Polski. Sponsorami są również Fujitsu Technology Solutions, Grupa Mokate, JAS-FBG SA Partnerami: Danone Sp. z o.o., Biuro Podróży Altamira SC, Bank Pekao SA oraz Koleje Śląskie Sp. z.o.o., a partnerem wspierającym – Katowickie Wodociągi SA. 3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE był objęty patronatem honorowym: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marszałka Województwa Śląskiego, Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Urzędu Patentowego RP, European Space Foundation, prezydenta Katowic, prezydenta Gliwic, prezydenta Sosnowca, prezydenta Chorzowa, prezydenta Częstochowy oraz burmistrza Cieszyna.

Patronat medialny nad 3. Śląskim Festiwalem Nauki KATOWICE objęli: „Dziennik Zachodni”, „Nasze Miasto”, „Gazeta Wyborcza”, „Charaktery”, „Gość Niedzielny”, PAP Nauka w Polsce, TVP3 Katowice, Radio Katowice, Radio Piekary, Radio Bielsko, Radio eM.

Laury Umiejętności i Kompetencji

Od 1992 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznaje wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, a także wybitnym przedstawicielom świata nauki, biznesu, kultury i polityki Laury Umiejętności i Kompetencji. Nagroda wręczana jest na początku każdego roku podczas uroczystej gali. Tegoroczna edycja tego wydarzenia odbyła się 19 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W trakcie uroczystości, stanowiącej symboliczne – gospodarcze, naukowe i kulturalne – podsumowanie 2018 roku, rozdanych zostało 87 statuetek. W gronie laureatów docenionych przez kapitułę znaleźli się pracownicy i jednostki Uniwersytetu Śląskiego. Kryształowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji uhonorowani zostali prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, rektor uczelni w latach 1990–1996 oraz dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał prof. dr hab. Zygmunt Tobor – kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, natomiast Złote Laury Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono wręczone zostały dwojgu pracownikom Wydziału Teologicznego: ks. prof. dr. hab. Józefowi Budniakowi z Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu oraz dr Marioli Kozubek z Katedry Nauk o Rodzinie. W tej kategorii uhonorowany został również Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Złoty Laur w kategorii kultura przyznano Chórowi Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz chórmistrzyni dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek z okazji 100-lecia powstania chóru. Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w poprzednich edycjach konkursu niejednokrotnie doceniani byli przez kapitułę za wkład w rozwój innowacyjności, kultury lub działalność społeczną.

Konferencja podsumowująca projekt „Inkubator Innowacyjności+”

22 stycznia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Inkubator Innowacyjności+” realizowany przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US. Program umożliwiał wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie ich komercjalizacji. Udział w przedsięwzięciu zakładał przeprowadzenie szeregu działań, które miały przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Spotkanie było okazją do podsumowania realizacji programu oraz prezentacji wybranych prac przedwdrożeniowych przygotowywanych przez zespoły naukowe z obu uczelni. W harmonogramie spotkania przewidziano wystąpienia dotyczące komercjalizacji nauki oraz współpracy z biznesem. Przedstawiciele Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przybliżyli historię sukcesu projektu realizowanego przez polskich naukowców („670 milionów dolarów za pomysł polskich naukowców. Historia sukcesu”), natomiast możliwości wsparcia projektów B+R przedstawili przedstawiciele Invento Capital – funduszu inwestycyjnego wspomagającego naukowców w procesie wdrażania innowacji. Nie zabrakło również spotkań networkingowych adresowanych do reprezentantów świata nauki i biznesu. Program „Inkubator Innowacyjności+” był realizowany w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.