Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła. Red. Bożena Czwojdrak , Feliks Kiryk , Jerzy Sperka

Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Red. Antoni Barciak , Dorota Drzewie cka , Katarzyna Pepłowska

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach. Red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech , Jacek Mydla

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2018. T. 9. Cz. 1: Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu. Red. Katarzyna Majdzik

EDYTORSTWO NAUKOWE. Federico García Lorca – od symbolizmu do surrealizmu. Wybór, wstęp i tłum. Jacek Lyszczyna

Denis Petau: Carthaginenses. Kartagińczycy. Wstęp, edycja tekstu, przekł. i komentarz Iwona Słomak

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka. Red. Emilia Bańczyk , Natalia Moćko

Artur Rejter: Nazwy własne w kon/tekstach kultury. Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś. Red. Tomasz Gęsina , Wioletta Wilczek

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW.

Marcin Maciołek: Obrazki do kształtowania percepcji słuchowej oraz wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego

STUDIA O KULTURZE. Piotr Zawojski: Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wyd. 2. popr.

PRAWO. Anna Chorążewska , Artur Biłgorajski: Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych

PEDAGOGIKA. Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce. Red. Maciej Bernasiewicz , Monika Noszczyk-Bernasiewicz

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Między Śląskiem a Wileńszczyzną. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Joanna Januszewska-Jurkiewicz , Ewa Żurawska

Aleksandra Skrzypietz: Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów

Marcela Gruszczyk: Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego

Idzi Panic: Der Westslawische Name „Niemcy” im Schriftum des Frühmittelalters

Agata Bryłka-Jesionek: Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku. Katalog

TEOLOGIA. Weronika Juroszek: Psychopedagogiczne uwarunkowania odroczenia decyzji o rozwodzie. Porównanie małżonków rozwodzących się i zawieszających postępowanie rozwodowe

SOCJOLOGIA. Paweł Ćwikła , Monika Gnieciak , Kazimiera Wódz: Class and Cultural Narratives. The Upper Silesia Case

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Marek Mikołajec: Wspólnota i literatura. Studia o prozie Gustawa Morcinka

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. ZWIERZĘ – JĘZYK – EMOCJE. Dyskursy i narracje. Red. Marzena Kubisz , Justyna Tymieniecka- Suchanek

Antonina Kurtok: Kulturalne i literackie konteksty relacji chorwacko-węgierskich w XIX i XX wieku

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Społeczność w języku – język w społeczności. Red. Karolina Lisczyk-Kubina , Marcin Maciołek

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Challenges of Foreign Language Instruction in the University Context. Ed. Danuta Gabryś - Bark er

Voces y caminos en la ensenanza de espanol / LE: desarrollo de las identidades en el aula. Red. Cecylia Tatoj , R. Sergio Balches Arenas

STUDIA O KULTURZE. Karolina Kostyra: Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu

PRAWO. Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Red. Grzegorz Dobrowolski , Aleksander Lipiński , Ryszard Mikosz , Gabr iel Radecki

Podręczniki i skrypty

NAUKI POLITYCZNE. Stanisław Michalczyk: Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

NAUKI O ZIEMI. Maria Pańków : Astronomiczne podstawy geografii – ćwiczenia

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w prasie. Antologia. Red. Małgorzata Kita , Iwona Loewe