Od 29 listopada do 1 grudnia 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbywała się 14. Conference of Youth (COY)

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Spotkanie zorganizowano przed 24. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Wydarzenie adresowane było do osób interesujących się zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz wszelkimi kwestiami dotyczącymi zmian środowiskowych.

Uczestnicy ceremonii zamknięcia, w drugim rzędzie od lewej: prezydent Katowic dr Marcin Krupa,
przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa, sekretarz wykonawcza
UNFCCC Patricia Espinosa, prezydent COP24 Michał Kurtyka i prorektor UŚ dr hab. prof. UŚ Tomasz
Pietrzykowski
Uczestnicy ceremonii zamknięcia, w drugim rzędzie od lewej: prezydent Katowic dr Marcin Krupa, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa, sekretarz wykonawcza UNFCCC Patricia Espinosa, prezydent COP24 Michał Kurtyka i prorektor UŚ dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Temat działania na rzecz powstrzymania niekorzystnych zmian klimatycznych jest zagadnieniem szczególnie istotnym dla młodych ludzi z całego świata. Rzamowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), inicjująca coroczne Conference of Parties (COP) w 2005 roku dostrzegła duży potencjał w młodych ludziach i organizacjach pozarządowych, które skupiają ich wokół idei walki ze zmianami klimatycznymi. Wynikiem tego jest uznanie tej grupy za jedną z 9 istotnych grup społecznych z głosem doradczym w UNFCCC. Z inicjatywy młodych (YOUNGO) co roku bezpośrednio przed szczytem klimatycznym w mieście, w którym się on odbywa, organizowana jest Konferencja Młodych (Conference of Youth). 14. edycję konferencji gościliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Jej organizatorem byli przede wszystkim studenci, w tym przedstawiciele Samorządu Studenckiego UŚ, a także pracownicy naszej uczelni. Była wspierana przez ponad 100 wolontariuszy – studentów UŚ i innych szkół wyższych.

Konferencja Młodych co roku przyciąga rzesze młodzieży z całego świata – nie inaczej było w przypadku konferencji na Uniwersytecie Śląskim. Wzięło w niej udział ponad 600 osób z ponad 90 krajów, w tym z: USA, Kanady, Niemiec, Czech, Austrii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Indii, Pakistanu, Japonii, Chin, Wietnamu, Sri Lanki, Malezji, Filipin, Nowej Zelandii, Australii, Papui Nowej Gwinei, Wysp Salomona, Meksyku, Brazylii, Peru, Boliwii, Argentyny, Chile, Egiptu, Iranu, Kongo, Kenii, Nigerii, Namibii i in. Dzięki tak różnorodnemu pochodzeniu uczestników konferencji mieliśmy możliwość bezpośrednio poznać wpływ zmian klimatu na każdą część świata, dowiedzieć się jakie zagrożenia ze sobą niosą, jakie są potrzeby mieszkańców i ich doświadczenia w zakresie działań ekologicznych.

Celem COY14 było umożliwienie młodym ludziom z całego świata poznanie się nawzajem, budowanie sieci kontaktów, inicjowanie wspólnych projektów na rzecz klimatu, ale także dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz wynikami badań. Trzydniowy program wypełniony został wykładami, prezentacjami, warsztatami i dyskusjami. Wśród tematów, które zajmowały uczestników konferencji, była np. ochrona lasów w Ameryce Południowej, wpływ produkcji mięsa i futer na klimat, sposoby finansowania działalności ekologicznej, opisy kampanii ekologicznych, prezentowane też były programy edukacyjne z zakresu ekologii dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy COY14 akredytowani na COP24 opracowali wspólne stanowisko w sprawie wytycznych dla porozumienia paryskiego, ujęte w dokumencie końcowym uroczyście przekazanym podczas ceremonii zamknięcia konferencji gościom specjalnym, którymi byli przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa, sekretarz wykonawcza UNFCCC Patricia Espinosa oraz prezydent COP24 Michał Kurtyka.

14. Konferencja Młodych była wydarzeniem niezwykłym, udowodniła, jak wielką siłę mają młodzi ludzie na całym świecie i jak wiele mogą zrobić dla naszej planety. W tym kontekście hasło przewodnie tej konferencji „Myśl globalnie, działaj lokalnie” nabrało ciężaru i znaczenia.

Autorzy: Agnieszka Dunaj
Fotografie: Tomasz Kawka