„W radosnym oczekiwaniu...”. Koncert przedświąteczny

16 grudnia 2018 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Katowicach odbył się koncert przedświąteczny
„W radosnym oczekiwaniu...”
16 grudnia 2018 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach odbył się koncert przedświąteczny „W radosnym oczekiwaniu...”
Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice i JM Rektor
Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
JE Biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce ks. dr Marian Niemiec
JE Biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. dr Marian Niemiec
JE Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej ks. Adam Wodarczyk
JE Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej ks. Adam Wodarczyk
Od lewej: Marek Anton – tenor, Hanna Okońska – sopran,
Łukasz
Ratajczak – tenor i Bartosz Jaśkowski – śpiew
Od lewej: Marek Anton – tenor, Hanna Okońska – sopran, Łukasz Ratajczak – tenor i Bartosz Jaśkowski – śpiew
Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod batutą ks. Przemysława
Piotra Pasternaka
Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod batutą ks. Przemysława Piotra Pasternaka


Fotografie: Agnieszka Szymala