16 października 2018 roku w Pracowni Dokumentacji Botanicznej i Zielniku Naukowym (Herbarium) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie odbyła się uroczystość nadania Pracowni i Zielnikowi imienia prof. dr. hab. Krzysztofa Rostańskiego

Upamiętnienie naukowca, mistrza i człowieka

Uroczystość związana była z 88. rocznicą urodzin oraz 6. rocznicą śmierci Pana Profesora i połączona została z konferencją naukową zatytułowaną „Wczoraj, dziś i jutro badań taksonomicznych w Polsce”. Spotkanie poprowadziła dr hab. Edyta Sierka, prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, jak i portretu Pana Profesora dokonała dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget wraz z żoną Wandą Rostańską.

Kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody prof. dr hab.
Barbara Tokarska-Guzik i prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska dr hab. Edyta Sierka
Kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik i prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dr hab. Edyta Sierka

Uczestnicy wydarzenia – rodzina i bliscy Profesora, pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, współpracownicy z Katedry Botaniki Systematycznej oraz zaproszeni goście – botanicy z całej Polski – wysłuchali wykładów zaplanowanych w ramach konferencji naukowej „Wczoraj, dziś i jutro badań taksonomicznych w Polsce”. Tematyka wykładów obejmowała problemy współczesnej taksonomii, w której tajniki wprowadzał słuchaczy prof. dr hab. Adam Zając z Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz zagadnienia związane z możliwościami modernizacji współczesnych zielników zaprezentowane na przykładzie zielnika szczecińskiego (w ramach Projektu Flora & Funga Pomeranica Occidentalis), o którym mówiła prof. dr hab. Agnieszka Popiela z Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Pracowni Dokumentacji Botanicznej UŚ dr hab. Adam Rostański przybliżył zgromadzonym obecny stan i zasoby Zielnika Naukowego Uniwersytetu Śląskiego KTU, natomiast prof. dr hab. Barbara Tokarska- -Guzik, kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody przedstawiła sylwetkę prof. Krzysztofa Rostańskiego jako naukowca, mistrza i człowieka – wspominając niezapomniane lata wspólnych badań i doświadczeń, wyjazdów terenowych pod „ojcowskim okiem i ręką” Profesora, którą to opiekę i pomoc ciepło wspominają wszyscy Jego współpracownicy.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała dziekan
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Zofia
Piotrowska-Seget wraz z żoną Wandą Rostańską
Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget wraz z żoną Wandą Rostańską

Prof. dr. hab. Krzysztof Rostański (1930–2012) był profesorem zwyczajnym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, wybitnym przyrodnikiem, botanikiem, taksonomem roślin, światowej sławy specjalistą rodzaju wiesiołek (Oenothera L.), był niekwestionowanym autorytetem naukowym, uznanym w kraju i za granicą. W latach 1984–1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, był również wieloletnim kierownikiem Katedry Botaniki Systematycznej, zasłużonym pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także przewodniczącym Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W 1972 roku założył i zorganizował Zielnik Naukowy UŚ (Herbarium KTU). Był wspaniałym dydaktykiem, nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń studentów i doktorantów. Prowadził niezapomniane wykłady z botaniki systematycznej i ewolucji roślin.

Autorzy: Izabela Gerold-Śmietańska, Barbara Tokarska-Guzik
Fotografie: Agnieszka Szymala