Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

Nowe książki

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie. Red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Agata Zygmunt , Andrzej Górny

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Joanna Janusz: Varianti dell’espressionismo nella narrativa italiana postmoderna 1980–2000

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 1: Parateksty w odbiorze przekładu. Red. Monika Gawlak

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica” 2017. Vol. 14. Red. Agata Sowińska , Edyta Gryksa

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewelina Tyc: Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2. Język. Red. Maria Cichońska , Iliana Genew-Puhalewa

STUDIA O KULTURZE. Tomasz Gruszczyk: Ocalające zatracenie. Rozważania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława Czycza i Krzysztofa Vargi

Jakub Zajdel: Pokolenia PRL na ekranie w kontekście dokumentów prasowych z epoki

SZTUKA I DYDAKTYKA. (Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży. Red. Bernadeta Niesporek-Sz amburska , Małgorzata Wójcik-Dudek

Eugenia Smyrnova-Trybulska: Technologie informacyjno- komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji

MUZYKA. Anna Kijanowska: Embracing Folk Material and Finding the New Objectivity: Karol Szymanowski’s Twenty Mazurkas op. 50 and Two Mazurkas op. 62

PEDAGOGIKA. Agata Rzymełka-Frąckiewicz: Sześciolatek w szkolnej ławce – obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym

Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej

Podręczniki i skrypty

MATEMATYKA. Joanna Ger: Kurs matematyki dla chemików. Wydanie szóste poprawione

Zapowiedzi

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Ewa Budzyńska: Międzypokoleniowe więzi rodzinne. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Dominik Chwolik: Poetyckie doświadczenie religii. Tadeusz Kijonka, Stanisław Krawczyk, Jerzy Szymik

Janusz Ryba: Potocki (Jan) – w duetach

Myśl Myśliwskiego (studia i eseje). Red. Józef Olejniczak , Marzena Boniecka , Piotr Zając

Paweł Tomczok: Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Lucius Annaeus Seneca „Oedipus. Edyp”. Red. Tomasz Sapota , Iwona Słomak

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016). Red. Leszek Małczak

Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Beata Duda: Miasto w świecie dyskursów

Bernadeta Ciesek: Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski. Postawy, wartości, strategie

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. Magdalena Pastuch , Mirosława Siuciak . Współpraca Kinga Wąsińska , Wioletta Wil czek

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Arkadiusz Pulikowski: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje

Agnieszka Gołda: Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej. Od ogólnej bibliologii do dyscypliny szczegółowej

STUDIA O KULTURZE. „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI wieku. Red. Leszek Zw ierzyński , Monika Wiszniowska , Paweł Paszek

PEDAGOGIKA. Beata Oelszlaeger-Kosturek: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru i transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja – szanse oraz zagrożenia. Red. Magdalena Bełza-Gajdzica , Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

NAUKI O ZIEMI. Magdalena Matysik: Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2017. T. 17. Red. Maciej Kurcz , Magdalena Szalbot

Podręczniki i skrypty

CHEMIA. Jan Grzegorz Małecki: Historia odkryć pierwiastków chemicznych