4 marca i 12 kwietnia odbywał się XII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Doroczne zmagania młodych chemików

Konkurs został zorganizowany przez Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Patronat nad konkursem objęli dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej oraz dyrektor Instytutu Chemii prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Część finałowa XII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
Część finałowa XII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych chemią oraz studiowaniem tej dziedziny wiedzy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Podczas konkursu młodzież miała możliwość poznania oferty dydaktycznej Wydziału – głównie Instytutu Chemii, ale także Instytutów Fizyki i Matematyki.

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna (odbyła się 4 marca) miała charakter eliminacji, zadanie laboratoryjne natomiast (12 kwietnia) stanowiło finał konkursu. W eliminacjach wzięło udział 223 uczniów z 45 szkół średnich. Co ciekawe (i ważne dla organizatorów), uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Górnego Śląska, ale także z Chrzanowa, Głubczyc, Kamiennej Góry, Kędzierzyna- -Koźla, Krakowa, Legnicy, Lublina, Opola, Prudnika, Tarnowa, Wrocławia i innych miast południowej Polski (reprezentowane były województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, opolskie i lubelskie).

Do części finałowej zakwalifikowało się 30 najlepszych uczestników eliminacji. W części pisemnej młodzież rozwiązywała zadania problemowe, w finale natomiast – niezbyt skomplikowane manualnie zadanie laboratoryjne. Przed częścią pisemną odbył się wykład dr. hab. Grzegorza Zadory pt. „Chemik analityk jako biegły sądowy”.

Laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego wraz z organizatorami
Laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego wraz z organizatorami

Laureatem pierwszego miejsca w konkursie został Piotr Lewandowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, na drugim miejscu uplasował się Karol Musioł z Zespołu Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, a na trzecim Eryk Mika z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Laureaci i finaliści otrzymali nagrody, upominki i dyplomy od sponsorów i organizatorów konkursu. Głównym sponsorem konkursu była firma SYNTHOS SA. Pozostałymi fundatorami nagród byli: Kraina Książek, Polskie Towarzystwo Chemiczne, ZNP i KZ UŚ NSZZ „Solidarność”. Specjalnymi nagrodami wyróżniono także nauczyciela chemii. W tym roku obie tradycyjne nagrody konkursowe przypadły nauczycielce Monice Gałkiewicz z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach – za wkład pracy w przygotowanie zwycięzcy konkursu (nagrodę ufundował ZNP) oraz za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu aż pięciu finalistek i finalistów konkursu (fundatorzy nagrody: Polskie Towarzystwo Chemiczne i KZ UŚ NSZZ „Solidarność”).

Gratulujemy Laureatkom i Laureatom naszego Konkursu, a także Szkołom i Nauczycielom chemii!

Autorzy: Stanisław Krompiec
Fotografie: Maciej Kapkowski