Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Teresy Wójcik


emerytowanego pracownika dydaktycznego
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego, Osoby życzliwej,
służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Edwarda Zajička


długoletniego pracownika naukowo-dydaktycznego
Uniwersytetu Śląskiego,
dziekana Wydziału Radia i Telewizji w latach 1979–1985
oraz dyrektora Instytutu Reżyserii Realizacji i Organizacji
w latach 1987–1990,
autora publikacji z zakresu historii gospodarczej, kinematografii
oraz ekonomiki i organizacji produkcji filmowej.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży studenckiej,
cieszący się powszechnym szacunkiem i uznaniem.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach