Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 37. Red. Dariusz Kubok , Tomasz Kubalica

„Folia Philosophica”. Vol. 38: Filozofia polska. Red. Dariusz Kubok

SOCJOLOGIA. Wojciech Świątkiewicz , Andrzej Górny, Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz: Religiousness and Lifestyles. A Sociological Study of Slovakian Families

Barbara Lewicka: Nekropolie. Socjologiczne studium cmentarzy Katowic

NAUKI POLITYCZNE. Małgorzata Myśliwiec , Małgorzata Lorencka , Tomasz Kubin: Impact of economic crisis on the functioning of political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2017. Nr 34, 1/2017: Literaturoznawstwo (w) przyszłości. Red. Adrian Gleń

Rzeczywistość i zmyślenie. Światy przedstawione w literaturze i kulturze XIX–XXI wieku. Red. Grażyna Maroszczuk , Anna Szawerna -Dyrszk a

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, Correspondences, Translations. Eds. Katarzyna Gadomska , Joanna Warmuzińska-Rogóż , Agnieszka Loska , Anna Swoboda

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filozoficzne i kulturoznawcze. T. 1. Red. Józef Zarek , Katarzyna Majdzik

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Oblicza męskości/ Faces of Masculinity. Red. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 2 (25): Książki dla młodego odbiorcy: autorzy, ilustratorzy, wydawcy. Red. Marta Nadolna-Tłuczykont

Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Red. Arkadiusz Pulikowski

STUDIA O KULTURZE. Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita , Magdalena Kempna-Pieniążek

Magdalena Figzał: Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym

Monika Wiszniowska: Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2. Red. Krystyna Doktorowicz

PRAWO. Michał Barański: Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych

Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku. Red. Anna Gronkiewicz , Agnieszka Ziółkowska

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 31 (2017). Red. nacz. Maciej Sablik

INFORMATYKA. Diana Domańska , Krzysztof Gdawiec: Nauka programowania dla początkujących: podejście graficzne

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Fonetyka dla logopedów. Cz. 1: Spółgłoski wargowe. Red. Ewa Biłas-Pleszak , Joanna Przyklenk , Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Zapowiedzi

Prace naukowe

TEOLOGIA. Jan Słomka : Historia duchowości. Czas ojców kościoła

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Ekonomia literatury. 5: Ekonomia literatury. Antologia. Red. Mikołaj Ratajczak , Paweł Tomczok

Magdalena Piotrowska-Grot: W głąb. Szkic o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

Władysław Sebyła. Lektury. Red. Joanna Kisiel , Elżbieta Wróbel

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość. Red. Agnieszka Woźniakowska , Sonia Caputa

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/ tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa: Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna

STUDIA O KULTURZE. Ciało – muzyka – performans. Red. Jacek Mikołajczyk , Maria Popczyk

Barbara Orzeł: Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe

Ewa Dąbek-Derda: Sześcian zaklęty w kuli

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Ilona Capik: Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk

PRAWO. Kodeks wyborczy. Komentarz. T. 1: Komentarz do art. 1–151. Red. Artur Biłgorajski

Tomasz Szczygieł: Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939)

Artur Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego

PEDAGOGIKA. Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej

NAUKI O ZIEMI. Sławomir Pytel: Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunku, konsekwencje