Kronika UŚ

Gala „Śląskich Asów”

21 września na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się kolejna edycja „Śląskich Asów”. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, a także laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka wręczył prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Uczestnicy tegorocznej edycji „Śląskich Asów” wysłuchali ponadto wykładu interaktywnego pt. „W głębi serca – interdyscyplinarność, czyli serce, robot i ja”, który wygłosił dr inż. Piotr Sindera. Prelekcja połączona została m.in. z pokazem sekcji serca z wykorzystaniem robota chirurgicznego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Rozstrzygnięcie konkursu na fanfarę UŚ

25 września w Katowicach odbyło się posiedzenie jury konkursu kompozytorskiego na fanfarę Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs adresowany był do kompozytorów związanych z uczelnią, a propozycje utworów na tradycyjny kwintet instrumentów dętych blaszanych przyjmowane były do końca sierpnia. Do konkursu zgłoszono 34 kompozycje. Nagrodę główną w wysokości 5 000 zł przyznano Dariuszowi Górniokowi za utwór Fanfare 1. W konkursie przyznano również wyróżnienia: I wyróżnienie i 1 500 zł otrzymał Krzysztof Ryś za utwór Vox Populi, II wyróżnienie w wysokości 1 500 zł otrzymał Dariusz Górniok za utwór Fanfare 2, III wyróżnienie i 1 500 zł przyznano Dominikowi Mazurowi za utwór Fanfara UŚ.

Śląski Wawrzyn Literacki 2016

W plebiscycie Śląski Wawrzyn Literacki 2016 zwyciężył zbiór esejów Dobrze się myśli literaturą prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów. Śląski Wawrzyn Literacki jest nagrodą literacką przyznawaną przez czytelników Biblioteki Śląskiej w Katowicach od 1999 roku za najlepszą książkę poprzedniego roku kalendarzowego. Drugie miejsce zajęła książka Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna Moniki Sznajderman, a trzecie Zostawić Islandię Huberta Klimki-Dobrzanieckiego. Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się 26 września w sali Parnassos w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Podczas spotkania rozmowę z laureatem prowadził dr Piotr Bogalecki, odbył się również koncert Artura Święsa, który wykonał piosenki Nicka Cave’a i Toma Waitsa.

Rusycystyka i współczesność

Od 27 do 29 września na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywała się XX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność” („Rusistika i sovremennost”), której organizatorem był Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ. Przedsięwzięcie wspierała Fundacja „Russkij mir”. „Rusycystyka i współczesność” to mająca wieloletnią tradycję konferencja naukowa organizowana pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (МАПРЯЛ). XX jubileuszowe spotkanie rusycystów z Europy i Azji po raz pierwszy zaplanowano w murach Uniwersytetu Śląskiego. Tegoroczne spotkanie zostało poświęcone współczesnym rusycystycznym badaniom językoznawczym, literaturoznawczym oraz przekładoznawczym. Uczestnicy, wśród których znaleźli się badacze z Polski, Rosji, Azerbejdżanu, Austrii, Ukrainy, Łotwy, Kazachstanu, Gruzji, Serbii, Francji, Indonezji, Czech oraz Włoch, podjęli dyskusję m.in. nad związkami kultury rosyjskiej z kontekstem społeczno-politycznym współczesności, nad pojęciem tożsamości i mentalności rosyjskiej czy procesem komunikacji międzykulturowej. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się także te dotyczące nauczania języka specjalistycznego czy miejsca nowych technologii w procesie nauczania języka rosyjskiego. Spotkanie międzynarodowego grona rusycystów stało się ponadto okazją do wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka rosyjskiego jako obcego. Partnerem strategicznym konferencji było Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Konferencję wspierali ponadto Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Urząd Miasta Kraków – Wydział Promocji i Turystyki, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie, firma Langland oraz Pirozhok Studio.

Sukcesy studentów i pracowników UŚ w PKO Silesia Marathon

1 października odbył się PKO Silesia Marathon, jedno z największych wydarzeń sportowych na Śląsku. Trasa głównego biegu licząca 42 km i 195 metrów prowadziła przez cztery miasta: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie oraz Mysłowice. W wydarzeniu udział wzięło łącznie ponad 6 000 biegaczy z całego świata. W ramach przedsięwzięcia odbyły się również liczne biegi towarzyszące, w tym Otwarte Mistrzostwa Polski Studentów i Pracowników Naukowych w maratonie oraz półmaratonie. W tegorocznej edycji mistrzostw liczna reprezentacja biegaczy związanych z Uniwersytetem Śląskim zajęła wysokie pozycje w poszczególnych kategoriach startowych. Mistrzynią Polski pracowników naukowych w maratonie została dr Justyna Adamus- Kowalska z Wydziału Filologicznego, natomiast wicemistrzynią – mgr Zuzanna Wałach-Biśta z Wydziału Psychologii i Pedagogiki. Wśród studentów UŚ startujących w maratonie 3. pozycję zajął Jakub Tesluk. Tytuł mistrza Polski pracowników naukowych w maratonie wywalczył dr Tomasz Jędrzejko z Wydziału Artystycznego, mistrzynią w tej kategorii została natomiast dr Barbara Lewicka z Wydziału Nauk Społecznych. Na 3. miejscu uplasowała się mgr Katarzyna Kasica-Bańkowska reprezentująca Wydział Filologiczny.

Nagroda Lux ex Silesia

Lux ex Silesia to nagroda przyznawana od 1994 roku osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. W 2017 roku otrzymała ją prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, literaturoznawczyni, wieloletni pracownik Wydziału Filologicznego UŚ, Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, autorka takich książek, jak m.in.: „Kolorowy rytm życia”. Studia o prozie Gustawa Morcinka; Tajemnicze ogrody. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży; Braterstwo i Służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego; „Taki to mroczny czas”. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji; Ludzie, góry, książki. Wręczenie Lux ex Silesia nastąpiło zgodnie z tradycją w katowickiej katedrze podczas międzyuczelnianej inauguracji nowego roku akademickiego, która w tym roku odbyła się 8 października.

Oddanie budynku nowej siedziby WRiTV

9 października odbyło się uroczyste oddanie budynku nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. W wydarzeniu udział wzięli wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, władze miejskie oraz przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Po uroczystym przecięciu wstęgi goście mieli okazję zwiedzić nowy gmach katowickiej filmówki.

Jubileuszowa 50. inauguracja roku akademickiego

9 października w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Uniwersytet Śląski zainaugurował 50. rok akademicki. Wydarzenie było pierwszym punktem odbywającego się przez cały rok akademicki bogatego programu obchodów jubileuszu. Podczas uroczystości odbyły się: przemówienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, wykład inauguracyjny „Leki amorficzne – nadzieja współczesnej farmacji”, który wygłosi prof. zw. dr hab. Marian Paluch, premierowe wykonanie fanfary Uniwersytetu Śląskiego, występy artystyczne Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” oraz Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego. Podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki 2017/2018 nowo przyjęci studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego złożyli ślubowanie akademickie i otrzymali indeksy. Wręczona została również nagroda Pro Scientia et Arte honorująca pracowników Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Każdego roku to ważne i zaszczytne wyróżnienie może być przyznane dwóm laureatom: uczonemu reprezentującemu kierunki humanistyczne i artystyczne – nagrodę w tym zakresie odbierała prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – oraz badaczowi reprezentującemu nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne – nagroda wręczona została prof. zw. dr. hab. Pawłowi Miguli.

Terenowa stacja badawcza UŚ w Jaworznie

11 października na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie rozpoczęła działalność Terenowa Stacja Badawcza BIOGEO. Jednostka powstała w wyniku współpracy władz Jaworzna z naukowcami z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi. Dzięki stacji BIOGEO uczelnia zyska nowe możliwości realizacji badań naukowych i kształcenia studentów m.in. w zakresie: biologii, ekologii i fenologii gatunków roślin, w tym ich adaptacji do zmian klimatu, wzmacniania lokalnej różnorodności biologicznej oraz górnictwa, geologii regionalnej oraz monitoringu parametrów klimatycznych. Stacja BIOGEO to również szansa powiększenia zaplecza badawczego uczelnianych wydziałów m.in. o szklarnie, poletka doświadczalne i komory hodowlane oraz stacje pomiarowe.

Medal za innowacyjne rozwiązania

Dr Andrzej Swinarew z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego znalazł się w gronie tegorocznych Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Wyróżnienie to zostało ustanowione z okazji 10. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR). Corocznie na wniosek kapituły Krajowa Rada SPWiR nadaje to honorowe wyróżnienie najwybitniejszym twórcom nauki i techniki oraz organizatorom ruchu innowacji w Polsce, jak również instytucjom zasłużonym dla rozwoju innowacji i nauki w Polsce i na świecie. W swojej pracy naukowo-badawczej dr Andrzej Swinarew zajmuje się m.in.: wprowadzeniem technik chromatograficznych i spektrometrycznych do wykrywania markerów nowotworowych raka krtani we współpracy z dr. Jarosławem Paluchem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, poszukiwaniem nowych metod wykrywania bakterii we współpracy z zespołem dr. hab. Krzysztofa Jasika (ŚUM), badaniami nad nowymi dozymetrami do obrazowania rozkładu wiązki promieniowania jonizującego we współpracy z zespołem dr Anny Kwaśniewskiej (ŚUM). Dr Andrzej Swinarew ma w swoim dorobku m.in.: 5 wdrożeń, 14 patentów, 25 zgłoszeń patentowych, 37 publikacji oraz ponad 100 wystąpień konferencyjnych i sympozjalnych.

X edycja konferencji pt. „Świat, który rozumie jąkanie”

14 października w auli Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyła się jubileuszowa X ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD). Temat wiodący tegorocznej edycji brzmiał „Nowe podejścia diagnostyczno-terapeutyczne (teoretyczne i praktyczne) w dysfluencji mowy”. Celem spotkania była m.in. popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych problemów zakłóceń płynności mowy w szeroko pojętym środowisku, a szczególnie wśród logopedów, studentów i słuchaczy studiów logopedycznych, lekarzy oraz nauczycieli. Podczas inauguracji konferencji wręczono honorowe wyróżnienie „Logopedi( c)uś”, które przyznawane jest osobom znacząco przyczyniającym się do rozwoju Centrum Logopedii. W tym roku uhonorowany nim został dr Mieczysław Chęciek. Konferencja połączona została z warsztatami, które poprowadzili logopedzi ze Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim pod kierunkiem dr. Mieczysława Chęćka.