Nekrologi

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Teresy Bińczyckiej-Majewskiej


profesora wizytującego
w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitna uczona i ceniony
nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży
studenckiej,
ciesząca się szacunkiem i uznaniem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.


Rodzinie i Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Mieczysława Leśnioka


długoletniego pracownika Katedry Klimatologii
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie
jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń geografów,
cieszący się szacunkiem i uznaniem, oddany sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Krystyny Skórnik

Prezes Zarządu Oddziału Górnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
pracownika naukowego Oddziału Instytutu Matematyki PAN,
współpracownika Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Śląskiego,
organizatora śląskiego środowiska matematycznego,
Osoby serdecznej i otwartej, służącej pomocą i dobrą radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Ireny Zając


długoletniego pracownika Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby życzliwej, służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach