15 września w Chorzowie odbyło się wydarzenie edukacyjno-społeczne „O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”

Logopedyczny alarm

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki czterem organizacjom pozarządowym: Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Oddziałowi Śląskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Fundacji na rzecz Rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. Ekspertami panelu dyskusyjnego byli m.in. pracownicy i doktoranci Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego.

Od lewej: dr Karolina Lisczyk, dr Beata Duda, Małgorzata Grzonka,
Agnieszka Kusek i Dawid Milewski
Od lewej: dr Karolina Lisczyk, dr Beata Duda, Małgorzata Grzonka, Agnieszka Kusek i Dawid Milewski

Rodzice coraz częściej podejmują decyzję o wychowaniu dziecka dwujęzycznego. Czy słusznie? Temat ów był jednym z poruszanych podczas wrześniowego panelu. Co w sytuacji, gdy dziecko ma problemy z przyswojeniem języka ojczystego – czy wówczas również zachęcać je do nauki języków obcych we wczesnym dzieciństwie? Czy trzylatek może się uczyć kolejnego języka, jeśli nie opanował podstaw polskiej gramatyki?

– Jeśli dziecko nie opanowało podstaw gramatyki swojego ojczystego języka, rodzice powinni wykazać się cierpliwością i pozwolić maluchowi na odpowiednie przyswojenie polszczyzny. Zaczekajmy, aż nasz mały poliglota upora się z pierwszym, bardziej naturalnym dla niego językiem – zaznaczyła jedna z prelegentek, dr Kamila Kuros-Kowalska. Prowadząca dodała również, że dwujęzyczność dzieci jest wyzwaniem nie tylko dla rodziców, ale także dla logopedów.

– W przypadku zaburzeń mowy terapia u dziecka dwujęzycznego powinna być przeprowadzana w języku dominującym, a to niestety nie zawsze jest możliwe – wytłumaczyła. Jeśli dziecko dwujęzyczne z dominującym językiem hindi zmaga się z zaburzeniami mowy, powinno uczęszczać na terapię prowadzoną właśnie w tym języku. W Polsce jednak trudno będzie znaleźć logopedę sprawnie posługującego się takim językiem.

Kolejny krąg tematyczny organizowanego wydarzenia obejmował zagadnienia związane z wpływem rytmiki oraz czytania na rozwój dziecka. Eksperci zalecają rodzicom cierpliwość, jeśli idzie o opanowywanie umiejętności sprawnego czytania. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu dr Łucja Skrzypiec:

– Dziecko potrzebuje przynajmniej trzech lub czterech lat nauki, aby mogło w pełni korzystać z nabytej umiejętności czytania. To zaś kształtuje jego osobowość i charakter, znacząco wpływa na rozwój małego człowieka. Dziecko, które czyta, to dorosły, który myśli – spuentowała prelegentka.

Słuchacze bezpłatnego panelu dyskusyjnego mieli także okazję wysłuchać prelekcji na temat funkcjonowania dziecka z centralnymi zaburzeniami słuchowymi (APD) w szkole. Dzięki obecności ekspertów uczestnicy poznali metody wspomagania dzieci jąkających się oraz cierpiących na APD, poznali tajniki terapii logopedycznej. Dla rodziców spotkanie było także okazją do zgłębienia wiedzy na temat przyczyn wad wymowy, tj. dysfunkcji oddychania i połykania pojawiających się już w początkowym okresie życia dziecka.

O poprawną wymowę i komunikację dziecka rodzice powinni dbać od najmłodszych lat. Jakie kroki mogą podjąć rodzice, którym zależy na odpowiedniej edukacji, szlifowaniu relacji interpersonalnych dziecka i podniesieniu jego umiejętności komunikacyjnych? Koła naukowe działające przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ wiedzą, że dobrym sposobem jest nauka poprzez zabawę, toteż również 15 września na terenie SMCEBI w Chorzowie Koło Kultury Języka Polskiego i Studenckie Koło Naukowe Językoznawców wraz z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz Szkołą Podstawową nr 15 w Chorzowie współorganizowały Logopedyczny Piknik Rodzinny „Indiańska wioska dobrej komunikacji”.

Uczestniczące w wydarzeniu dzieci miały okazję spróbować swoich sił w językowej grze terenowej „Zostań zaklinaczem słów”. Działania grywalizacyjne pozwoliły im m.in. na poznanie relacji semantycznych wybranych wyrazów, zabawy słowotwórcze, ćwiczenie poprawnej wymowy, a także edukację w zakresie polskiej ortografii.

– Język, którym się posługujemy, świadczy o nas w dużo większym stopniu, niż byśmy się tego spodziewali, dlatego warto już od samego początku edukacji przypominać dzieciom o tym, jak ważne jest dbanie o polszczyznę – podkreślają organizatorzy.

– Codziennie płynie wokół nas strumień słów. Ich wartość polega na tym, że są świadectwem naszego postrzegania świata, tego, jak o nim myślimy i co w nim dostrzegamy, dlatego edukacja w zakresie sprawności językowej jest tak ważna u dzieci w wieku szkolnym – dodała opiekunka Koła Kultury Języka Polskiego dr Beata Duda.

Zorganizowane wydarzenia edukacyjno-społeczne cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród rodziców, nauczycieli, logopedów, jak i dzieci. Poprawna wymowa jest niezwykle ważna w procesie sprawnej komunikacji, dlatego organizatorzy planują kolejne tego typu działania.

Autorzy: Małgorzata Grzonka
Fotografie: Małgorzata Grzonka