9 października odbyło się uroczyste oddanie budynku nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Europejska szkoła filmowa XXI wieku

Do nowo powstałej siedziby znajdującej się przy ul. św. Pawła 6 katowicka filmówka wprowadzi się po blisko 40 latach użytkowania budynku przy ul. Bytkowskiej. Studenci będą mieli do dyspozycji m.in. nowoczesne pracownie produkcji i postprodukcji, zarówno filmowej, jak i telewizyjnej, nowoczesne studio telewizyjno-filmowe, salę projekcyjno-kinową oraz dwukondygnacyjne studio kinowe.

Uroczyste przecięcie wstęgi, od lewej: dziekan wydziału dr hab.
prof. UŚ Krystyna Doktorowicz, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa
wyższego dr Jarosław Gowin, JM Rektor UŚ prof. dr hab.
Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Uroczyste przecięcie wstęgi, od lewej: dziekan wydziału dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (rektor UŚ w latach 2008–2016) oraz dziekan WRiTV dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz. – To wielki dzień dla Uniwersytetu Śląskiego. Oddajemy dzisiaj nową siedzibę wydziału wyjątkowego w skali całego kraju. To jedyny w Polsce wydział z tak mocną szkołą filmową. Jej najlepszą rekomendacją są liczne nagrody zdobywane przez naszych studentów i absolwentów – powiedział rektor Andrzej Kowalczyk. Dodał również, że projekt nie powiódłby się bez szczodrości ministerstwa – resortowa dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy z września 2013 roku wynosiła 32,855 mln złotych, co stanowi ponad 85 proc. wartości całej inwestycji. Rektor podziękował również władzom Katowic za przekazanie terenu pod budowę.

Pod wrażeniem efektu końcowego był Jarosław Gowin: – Środki budżetowe zostały znakomicie wykorzystane i zainwestowane w przyszłe osiągnięcia studentów wydziału. Już teraz widać, że to bardzo funkcjonalny obiekt, który będzie także kolejną atrakcją architektoniczną Katowic.

W nowej siedzibie studenci Wydziału Radia i Telewizji będą mieli do dyspozycji nowoczesne pracownie produkcji i postprodukcji, zarówno filmowej, jak i telewizyjnej, wysokiej klasy projektor cyfrowy w technologii 4K, komputery wyposażone w oprogramowanie do tworzenia efektów specjalnych, nowoczesne studio telewizyjno-filmowe, które pozwoli na realizację zdjęć do produkcji fabularnych, salę projekcyjno-kinową oraz dwukondygnacyjne studio kinowe. Nie zabraknie również biblioteki i czytelni z antresolą oraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania sprzętu filmowego.

– Tak wygląda europejska szkoła filmowa XXI wieku z prawdziwego zdarzenia – przekonywała dziekan wydziału dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz. – Jako społeczność wydziału jesteśmy bardzo szczęśliwi. Cieszymy się, że będziemy mogli pracować w budynku łączącym w sobie nowoczesność ze wspaniałym śląskim dziedzictwem. Będziemy robić wszystko, aby w tak znakomitych warunkach wciąż na najwyższym poziomie kształcić przyszłych pracowników sektora audiowizualnego i przemysłu kreatywnego – deklarowała.

Budynek zaprojektowano na planie prostokąta z wewnętrznym atrium przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej, przedwojennej jeszcze, fabryki żarówek. Główne wejście zlokalizowano od ul. św. Pawła. Od strony zachodniej budynek ma cztery kondygnacje, od południa i wschodu jest dwu-, a od strony północnej jednokondygnacyjny. Ogólna powierzchnia użytkowa obiektu to nieco ponad 4 800 m2.

– Nasz projekt jako jedyny zakładał wkomponowanie w nowy budynek sąsiadującego familoka – mówił Wojciech Małecki, przedstawiciel firmy Małeccy Biuro Projektowe i warszawskiej „Grupy Pięciu”, która wygrała konkurs na projekt nowej siedziby WRiTV ogłoszony przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. – Postawiliśmy na uzupełnienie tkanki miejskiej, nie chcieliśmy wprowadzać niczego agresywnego i sprzecznego z istniejącą zabudową – stwierdził architekt.

Oddanie do użytku budynku WRiTV to bardzo ważny krok na drodze do konsolidacji życia studenckiego w Katowicach. – Bardzo zależało mi, żeby systematycznie przenosić środowisko studenckie do centrum miasta. Dlatego cieszę się, że Uniwersytet Śląski kilka lat temu przyjął moją propozycję – mówił Piotr Uszok, były prezydent Katowic, który zaproponował uczelni przekazanie należących do miasta gruntów.

Wtórował mu obecny włodarz, dr Marcin Krupa:

– Katowice to miasto akademickie, które wspiera inwestycje uczelni. Chcemy konsekwentnie przenosić kampus z obrzeży do centrum i krok po kroku będziemy to realizować. Będziemy kontynuować prace nad utworzeniem kampusu akademickiego w kwartale ulic św. Pawła, Wodnej i Górniczej – obiecał prezydent Krupa.

Jak szybko nowa siedziba wydziału zacznie w pełni służyć jego społeczności? Dziekan Doktorowicz zapowiada, że jak najszybciej, gdyż studenci nie mogą się już doczekać.

Budynek przy ul. Bytkowskiej, który miał być dla wydziału tylko lokum tymczasowym, a ostatecznie katowicka filmówka spędziła tam blisko 40 lat, zostanie wystawiony na sprzedaż.

Autorzy: Tomasz Płosa
Fotografie: Agnieszka Szymala