Nekrolog


Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Dr hab. Marii Z. Pulinowej


zmarłej 24 listopada 2015 roku.

Emerytowanego Profesora Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletniego i zasłużonego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi UŚ,
twórcy i kierownika Pracowni Dydaktyki Geografii (1976–1991),
a następnie Zakładu Dydaktyki Geografii w latach 1991–2008.

Profesor Maria Pulinowa była geomorfologiem prowadzącym badania rzeźby Gór Stołowych
(członkiem Rady Naukowej PN Gór Stołowych) oraz dydaktykiem geografii,
zaangażowanym w opracowanie teoretycznych podstaw nauczania tego przedmiotu w szkole
oraz kształcenie kadry dla oświaty, cenionym organizatorem ruchu na rzecz
edukacji środowiskowej i regionalnej.

Pani Profesor była wychowawcą młodej kadry naukowej doktorów i magistrów,
troszczyła się o rozwój naukowy swoich współpracowników.

Była wielkim autorytetem w środowisku nauczycielskim jako inicjatorka i koordynator
Dni Ziemi w Sosnowcu oraz animator licznych działań Wspólnoty Nauczycielskiej.

Była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
m.in. przewodniczącą Komisji Dydaktyki Geografii PTG
oraz członkiem założycielem Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG
i członkiem honorowym jej Zarządu.

W latach 1990–1992 była członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Za działalność i dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
uhonorowana została odznaczeniami państwowymi:
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz licznymi wyróżnieniami:
Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Medalem PTG, Medalem „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”,
Zagłębiowską Nagrodą „Humanitas”.
Uniwersytet Śląski przyznał Pani Profesor Srebrną
oraz Złotą Odznakę „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Profesor Maria Z. Pulinowa pozostanie w naszej pamięci jako Mistrz i Przewodnik
wielu studentów i nauczycieli, mądry, życzliwy i dobry Człowiek.


Będzie nam Jej wszystkim brakowało.
Rodzinie i Bliskim Pani Profesor
wyrazy głębokiego współczucia
składają

Władze dziekańskie oraz społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

 


Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr hab. Marii Z. Pulinowej


emerytowanego i zasłużonego pracownika naukowo-dydaktycznego
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
twórcę i wieloletniego Kierownika Zakładu Dydaktyki Geografii, animatora „Dni Ziemi” w Sosnowcu.

Utraciliśmy Osobę mądrą i serdeczną, służącą pomocą i dobrą radą,
cieszącą się powszechnym szacunkiem i zasłużonym uznaniem, oddaną ludziom i sprawom Uczelni,
cenionego nauczyciela akademickiego łączącego wiedzę przyrodniczą z humanistyczną wizją świata,
wychowawcę i promotora studentów oraz młodych pracowników naukowych.

Będzie nam Jej brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom i Uczniom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu

składają
łącząc się z nimi w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach