Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Maciej Fic: Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992)

Jacek Kaniewski: Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673)

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 12. Red. Jan Iwanek , Rafał Glajcar

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy. Red. Marek Barański , współpr. Marek Tyrała

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. Agnieszka Nęcka , Dariusz Nowacki , Jolanta Pasterska

Marta Baron : Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego

Ewa Bartos : E/P. Szkice o literaturze „elitarnej” i „popularnej”

Katarzyna Niesporek : „Ja” Świetlickiego

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Ewa Śmiłek : Espacio de transformación. (Meta)poesía de Jenaro Talens: entre teoría y práctica. En torno a „El vuelo excede el ala”

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu. Red. Justyna Tymieniecka -Suchanek

EDYTORSTWO NAUKOWE. Stanisław Ropelewski : Pisma krytyczne. Wstęp i oprac. Jacek Lyszczyna

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Barbara Mitrenga : Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos. Perspectivas diferentes. Eds. Joanna Wilk-Racięska , Anna Nowakowska-Głuszak , Cecylia Tatoj

Ewa Ciszewska-Jankowsk a : Le futur antérieur et ses emplois. Analyse contextuelle

Anna Kuncy-Zając : La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana. Analisi linguistico- cognitiva

Konrad Szcześniak : The Meaning of Constructions. The Cognitive Denial of the Lexicon-Syntax Division

Dominika Topa -Bryniarska : L’Univers discursif dans l’éditorial. L’étude des structures ontologiques et axiologiques + płyta CD

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Oksana Małysa : Κомиссивные речевые жанры сопоставительный русско- польский аспект [Komisywne gatunki mowy. Aspekt porównawczy rosyjsko-polski]

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Anna Matysek : Normalizacja europejska w zakresie informatologii

STUDIA O KULTURZE. Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki. Red. Małgorzata Krakowiak

MUZYKA. Wartości w muzyce. T. 6: Muzyka współczesna – teatr – media. Red. Jadwiga Uchyła -Zroski

PRAWO. Ewolucja prawa prywatnego. Evolution of Private Law. Red. Ewa Zielińska , Piotr Pinior

PEDAGOGIKA. Kobieta – zdrowie – ciało. Perspektywa biopsychospołeczna. Red. Alina Dworak , Karina Leksy

Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej. Red. Katarzyna Olbrycht , Agnieszka Matusiak , Barbara Głyda

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w mediach. Antologia. Wyd. 2. Red. Małgorzata K i t a , Iwona Loewe

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Aleksandra Achtelik , Bernadeta Niesporek -Szamburska : Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci. Zeszyt ćwiczeń i klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym oraz transkryptami nagranych tekstów. Wyd. 3. rozszerz. (2 wolumeny + 2 CD)